جامعه مجازی

پاسخ به آنکه خود، دچار احساس تکلیف شدید و همیشگی بود!!

alef

آیا او که اولین فارغ التحصیل اقتصاد دانشگاههای جمهوری اسلامی ایران است و خیلی پیش تر در اقدامی انقلابی «بورسیه دانشگاه سوربن» را نمی پذیرد تا دردهای بیشمار مردمی مستضعف و محروم را در لا به لای آموزه های اقتصاد سرمایه سالار دانشگاههای خارجی فراموش نکند، شایستگی دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی را دارد یا کسی که در ماجرای بررسی اعتبارنامه اش، به دریافت هزاران پوند از بیت المال مسلمین جهت توجیه ضرورت ادامه تحصیل در دانشگاهی غربی اعتراف می نماید و آخر کار، با دریافت مدرک «دکترای پژوهشی!»، پیروزمندانه به کشور باز می گردد؟!