۱۲:۵۷ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

آزادی سیاسی در اندیشه آیت الله مطهری و بهشتی

آزادی سیاسی، زدودن موانع و برقراری شرایط رشد و تکامل آدمی در سطح جامعه است. موانعی که رودرروی انسان اند عبارت است از: استبداد، ظلم و ستم، جهل، فقدان قانون، هوا و هوس های درون و شهوات. شرایطی که منجر به بهبود وضعیت آزادی سیاسی می شوند نیز عبارت اند از: حکومت قانون و نظم، آگاهی، برقراری عدالت و وجود معنویت.

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)-سرویس فرهنگی:

 معرفی کتاب  ” آزادی سیاسی در اندیشه آیت الله مطهری و آیت الله بهشتی “

نویسنده: دکتر شریف لک زایی

آزادی سیاسی از گفتمان های پراهمیتی است که دانشوران در همه عصرها و دوره‌ها به آن توجه کرده‌اند. در روزگار ما نیز فیلسوفان سیاست و اندیشه ورزان به ژرف کاوی در این مقوله پرداخته و آرای گوناگونی ارائه کرده‌اند.

این کتاب بخصوص میتواند برای دانشجویان و فعالان انجمن های اسلامی که در آغاز راه ورود به دنیای پیچیده سیاست هستند بیان مختصر و مفیدی پیرامون آزادی سیاسی از دیدگاه دو اندیشمند مسلمان و مبارز ارائه دهد.

کتاب که در اصل پایان نامه دوره کارشناسی نویسنده بوده است، در پی تبیین، تحلیل و مقایسه اندیشه سیاسی آیت الله مطهری و آیت الله بهشتی درباره آزادی سیاسی است.

کتاب در چهار فصل تنظیم شده است.

فصل نخست به موضوع مفاهیم و چارچوب نظری اختصاص دارد. در مورد دو مفهوم آزادی و آزادی سیاسی توضیح داده شده است و چارچوب نظری موضوع نیز در ضمن معرفی سه نوع نظام سیاسی تغلب، جماعیه یا احرار و فاضله معرفی شده است.

فصل دوم با عنوان «ساز و کارهای آزادی سیاسی در اندیشه آیت الله بهشتی»

و فصل سوم با عنوان «ساز و کارهای آزادی سیاسی در اندیشه آیت الله مطهری» شامل موارد زیر است:

مدخل – معنای آزادی –  ساز و کارهای آزادی سیاسی

۱٫حق تعیین سرنوشت و آزادی انتخاب و رأی

 ۲٫حق اظهار نظر، انتقاد و نظارت

 ۳٫آزادی احزاب و گروه­های سیاسی

فصل چهارم ، شامل «جمع­بندی، مقایسه و نتیجه­گیری» است.

کتاب، دو ضمیمه نیز دارد که عبارت­اند از شرح حال آیت الله مرتضی مطهری و شرح حال آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی.

همچنین فهرست های آیات، کتابها و نشریات، اعلام و … را دربردارد. نویسنده در مقام نتیجه گیری آورده است: آزادی سیاسی، زدودن موانع و برقراری شرایط رشد و تکامل آدمی در سطح جامعه است.

موانعی که رودرروی انسان اند عبارت است از: استبداد، ظلم و ستم، جهل، فقدان قانون، هوا و هوس های درون و شهوات.

شرایطی که منجر به بهبود وضعیت آزادی سیاسی می شوند نیز عبارت اند از: حکومت قانون و نظم، آگاهی، برقراری عدالت و وجود معنویت.

هنگامی که موانع زدوده و شرایط مهیا شد، رابطه ای میان مردم و حاکم شکل می گیرد که با عنوان «آزادی سیاسی» می توان از آن یاد نمود. به عبارتی، آزادی سیاسی را می توان بیان رابطه ی متقابل حاکمان و شهروندان دانست.

کتاب “آزادی سیاسی در اندیشه آیت الله مطهری و آیت الله بهشتی” در ۱۶۴ صفحه از سوی انتشارات بوستان کتاب قم منتشر شده است.‏

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

58 - = 54