۲۳:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ معرفی کتاب

صد آیه، صد اشاره

معرفی کتاب اشارت های قرآن برای انسان و جامعه انسانی

“اشارت های قرآن برای انسان و جامعه انسانی” عنوان اولین مجلد از مجموعه “صد آیه، صد اشاره” است.

در این مجموعه نگارنده بر آن است که با مراجعه به آثار اندیشمندان اسلامی و جمع آوری برداشت های تفسیری إشارت گونه در موضوعات کلیدی و مورد نیاز جامعه اسلامی، زوایای تازه ای از عمق، ژرفا و جامعیت معارف قرآنی را به منصه ظهور رساند.
از آنجا که ارائه هر طرح و برنامه ای برای رشد و تعالی زیست فردی و اجتماعی انسان، منوط به شناخت دقیق از اهداف ویژگی ها و نیازهای اوست،

“انسان شناسی”،مهمترین کارویژه قرآن کریم است.

eshaarat ghoran

قرآن با معرفی انسان و تاکید بر سرشت الهی او که “اجتماعی بودن” از ویژگی های بارز آن است، جامعه آرمانی و پویایی را مبتنی بر فطریات انسان و منطبق با نیازهای اساسی او ترسیم می کند که تنظیم تضادهای سرشتی انسان از جمله فرآورده های آن است.

نقشه راه قرآن برای تکامل تدریجی جامعه و تحقق جامعه انسانی و شکوفایی نهادها و پایگاه های اجتماعی،در ابتدای امر ارائه ی لوازمی برای تحول درونی و ذهنی بشر است که از آن به عنوان”توسعه انسانی” یاد می شود.
بدین منظور که انسان نقش ذاتی و غیر قابل انکار خود را در جامعه به درستی ایفا کند، قرآن کریم، زمینه ها و موانع توسعه ذهنی، فرهنگی و انگیزشی او را به منظور آماده سازی کامل او برای ورود به اجتماع معرفی می کند که در این مجموعه بخش عمده ای از آیاتی که به این مهم اشاره داشته اند، جمع آوری شده است.
این کتاب در ۱۵۰ صفحه به قیمت ۱۴۰۰۰ تومان توسط انتشارات دیرین به چاپ رسیده است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

3 + 2 =