۱۷:۰۷ - ۱۳۹۲/۱۰/۳ دکتر حسن سبحانی:

لزوم صیانت از نیروی کار

از جمله موضوعاتی که برای بیش از بیست سال است در بازار کار ایران مطرح و همواره از سوی دولت‌های مختلف، کارفرمایان، بخش خصوصی و حتی نمایندگان محترم مجلس در خصوص آن بحث و تبادل نظر می‌شود، موضوع کار و کارگری و مناسبات بین کارگر و کارفرما و قاعده‌مندی‌های آنان بر مبنای قانون کار است. عده‌ای این قانون را ضد اشتغال می‌نامند و کسانی هم بر آن هستند که، در صورت نبودن این قانون می‌توان اشتغال زیادی را فراهم کرد.

sobhani 3مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) – دکتر حسن سبحانی (استاد تمام اقتصاد و نماینده ادوار مجلس): در خصوص ایجاد اشتغال آن چه از اهمیت بسیار برخوردار می‌باشد آن است که، عواملی هم‌چون روحیه کار، وجود سرمایه، حذف بهره یا ربا و شرایط نسبتاً سهل در کسب و کار، از جمله مهم‌ترین عوامل در فراهم آوردن سرمایه‌گذاری و به وجود آوردن زمینه‌های ایجاد شغل برای بیکاران و یا شاغلان در جستجوی کار جدید است.

از جمله موضوعاتی که برای بیش از بیست سال است در بازار کار ایران مطرح و همواره از سوی دولت‌های مختلف، کارفرمایان، بخش خصوصی و حتی نمایندگان محترم مجلس در خصوص آن بحث و تبادل نظر می‌شود، موضوع کار و کارگری و مناسبات بین کارگر و کارفرما و قاعده‌مندی‌های آنان بر مبنای قانون کار است. عده‌ای این قانون را ضد اشتغال می‌نامند و کسانی هم بر آن هستند که، در صورت نبودن این قانون می‌توان اشتغال زیادی را فراهم کرد. در سوی دیگر افرادی حضور دارند که قانون کار را جهت صیانت از نیروی کار و حمایت از نیروی کار فعلی ضروری و مفید می‌دانند. و بر آن هستند که ایجاد اشتغال، تابع شرایط و مقتضیات تعریف شده‌ای است که آن شرایط چندان مرتبط با قانون کار نمی باشد. در هر حال، آن چه برای جامعه مبتلا به بیکاری بیش از سه میلیون نیروی کار ما مهم می‌باشد آن است که، هم شرایطی در ان حاکم باشد که افراد بتوانند شاغل شوند و هم قواعد و مقرراتی وجود داشته باشد که افراد پس از آن که اشتغال یافتند، ذیل آن مقررات، از مسئولیت‌ها و تکالیف و حقوق مشخص شده قانونی برخوردار باشند و در قبال تخلفات احتمالی، مجازات قانونی هم برایشان پیش‌بینی شده باشد. از این روی می‌توان بین دو مقوله مهم ایجاد اشتغال از یک طرف، و صیانت و حفظ حقوق شاغلان مرز مشخصی را تعریف و هیچ کدام را وابسته به دیگری نکرد.

در خصوص ایجاد اشتغال آن چه از اهمیت بسیار برخوردار می‌باشد آن است که، عواملی هم‌چون روحیه کار، وجود سرمایه، حذف بهره یا ربا و شرایط نسبتاً سهل در کسب و کار، از جمله مهم‌ترین عوامل در فراهم آوردن سرمایه‌گذاری و به وجود آوردن زمینه‌های ایجاد شغل برای بیکاران و یا شاغلان در جستجوی کار جدید است. تا زمانی که محیط اقتصادی، این متغیرهای تأثیرگذار را در خود نهادینه و تجربه نکند اشتغال بلندمدت و ماندگار ایجاد نخواهد شد. از این روی دولت‌ها نباید، در جستجوی ایجاد شغل، عوامل اصلی را فراموش کرده به سراغ قانون کار و ضوابط حاکم بر مناسبات بین کارگر و کارفرما بروند و موجب شوند با خدشه‌دار کردن مقوله‌ای متمایز از محیط بازار کار، احتمالاً اشتغالی را ایجاد کنند. امری ،که تحقیقاً سر از توفیق بیرون نخواهد آورد.

:::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

- 1 = 4