۰۸:۱۸ - ۱۳۹۴/۱۱/۵

۶۲ نفر بیش از نیمی از مردم دنیا ثروت دارند

در سال ۲۰۱۰ ثروت ۳۸۸ نفر اول دنیا با ثروت نیمه پایینی جمعیت دنیا برابری می‌کرد. کاهش پنج برابری این رقم در مدت پنج سال به ۶۲ حکایت از رشد شدید نابرابری اقتصادی و تمرکز روزافزون ثروت در دست گروهی کوچک دارد.

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

بنا بر گزارش جدید بنیاد خیریه آکسفام، دارایی ۶۲ نفر از ثروتمندترین انسان‌های جهان بیش از مجموع اموال ۵۰% از مردم کره زمین است. گزارش آکسفام نشان می‌دهد که دارایی نیمه پایینی فقیر دنیا پس از بحران اقتصادی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ نزدیک به ۴۱% کاهش یافته است. این در حالی است که ثروت ۶۲ نفر ثروتمند برتر دنیا بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.

گفتنی است که در سال ۲۰۱۰ ثروت ۳۸۸ نفر اول دنیا با ثروت نیمه پایینی جمعیت دنیا برابری می‌کرد. کاهش پنج برابری این رقم در مدت پنج سال به ۶۲ حکایت از رشد شدید نابرابری اقتصادی و تمرکز روزافزون ثروت در دست گروهی کوچک دارد.

wealth-99-1-1::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

51 - 42 =