۱۱:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۳

وزیر بهداشت: رسوبات سوسیالیستی مانع توسعه بخش خصوصی است

بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی، تامین نیازهای اساسی افراد از جمله بهداشت و درمان، مسکن و آموزش و پرورش، جزو وظایف دولت تعریف شده است. همچنین بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی».

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

وزیر بهداشت در سفر به قم گفته «افکار سوسیالیستی هنوز در ذهن برخی از تصمیم گیرندگان رسوباتی دارد و معتقدند که حوزه سلامت حاکمیتی است و نباید اجازه ورود بخش خصوصی را داد.»
هاشمی پیش از این نیز خواستار «واقعی شدن» تعرفه‌های پزشکی شده بود و سیاست وزارت بهداشت را در راستای واگذاری مدیریت اکثر بیمارستان‌های دولتی به «بخش غیردولتی» عنوان کرده بود. او همچنین در مورد بهبود وضعیت عمرانی بیمارستان‌ها گفته بود «راهی جز خصوصی‌سازی نظام سلامت نداریم». «راه دیگری وجود ندارد» شعار مشهور محافظه‌کاران بریتانیا در دهه هشتاد میلادی به رهبری مارگارت تاچر بود.
هاشمی تنها عضو کابینه دولت روحانی نیست که نسبت به «افکار سوسیالیستی» برخی از «مسئولان» و «تصمیم گیرندگان» اعتراض می‌کند. پیش از او عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم، عملکرد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را متاثر از «تعالیم سوسیالیسم» و «دست کردن در جیب خلق الله» توصیف کرده بود.

بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی، تامین نیازهای اساسی افراد از جمله بهداشت و درمان، مسکن و آموزش و پرورش، جزو وظایف دولت تعریف شده است. همچنین بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی».

منبع: میدان

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

18 - 12 =