۰۷:۲۸ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۴

روایت شهید بهشتی از هجرت امام به فرانسه

14 مهر سالگرد هجرت امام خمینی از تبعید عراق به فرانسه است. آنچه می خوانید فرازی از سخنرانی شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی در سالگرد هجرت حضرت امام در سال 1358 به نقل از نشریه «حضور» است.

Beheshti (4)مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): ۱۴ مهر سالگرد هجرت امام خمینی از تبعید عراق به فرانسه است. آنچه می خوانید فرازی از سخنرانی شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی در سالگرد هجرت حضرت امام در سال ۱۳۵۸ به نقل از نشریه «حضور» (شماره ۳، زمستان ۱۳۷۰، صفحه ۳) است:

… مطلبی را از یکی ازعکاسان هنرمند ایرانی مقیم پاریس برایتان نقل می کنم. در سفری که برای زیارت امام به آنجا رفته بودم، یک روز بنا بود ایشان با ماشینش من را به جایی ببرد. توی راه که می رفتیم گفت: “فلانی مطلبی را می خواهم برایت بگویم که دریافت خودم است. امام وقتی به فرودگاه پاریس آمدند، چنان نبود که با قرار قبلی آمده باشند و معلوم باشد که حتما برای ورود ایشان به پاریس مشکلی به وجود نخواهد آمد”.

خوب، حساب کنید رهبری در این سن وسال و دراین مقطع حیاتی و مبارزه به سمت کویت رفته، نشده است که برود. صحبت رفتنش به سوریه بوده است، نشده. حالا به سمت فرانسه آمده.

می گفت: “من به دلیل آن فن خاص عکاسی خبرنگارانه ام رفته بودم دریک نقطه حساس از فرودگاه، آنجایی که مسافرین از جلو آن میز عبور می کنند. من می خواستم ببینم چهره و نگاه امام چگونه چهره و نگاهی است؟! آیا در او ذره ای تزلزل، تردید، افسردگی و نگرانی دیده می شود یا نه؟”

گفت: “من رفتم از یک زاویه بسیار جالب عکس برداشتم.” عکس را می گفت دارم.

گفت: “همانطور که توی دوربین نگاه می کردم، درست دوربین را میزان کردم روی چشم های امام که تمام نگاه امام را دوربین بگیرد و در آن نگاه جز اطمینان و آرامش و قدرت و قاطعیت هیچ چیز دیده نمی شد” .

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

11 + = 18