۱۹:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۵

حکم امام برای آزادی گروگانهای زن و سیاهپوست امریکایی

12 روز پس از اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام که با خواست امام خمینی در این محل ماندگار و مشغول به بررسی اسناد جاسوسی آمریکا شدند، امام خمینی در حکمی به آقایان حسن کروبی و موسوی خوئینی‌ها، دستور آزادی گروگانهای زن و سیاه پوست امریکایی را صادر کردند.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): سی و پنج سال پیش در چنین روزی (۲۵ آبان ۱۳۵۸ / ۲۵ ذی الحجه ۱۳۹۹)، امام خمینی دستور آزادی گروگانهای زن و سیاه پوست امریکایی را صادر کردند.

۱۲ روز پس از اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام که با خواست امام خمینی در این محل ماندگار و مشغول به بررسی اسناد جاسوسی آمریکا شدند، امام خمینی در حکمی به آقایان حسن کروبی و موسوی خوئینی‌ها، دستور آزادی گروگانهای زن و سیاه پوست امریکایی را صادر کردند.

 متن این حکم که در جلد ۱۱ صحیفه امام خمینی (صفحه ۵۳) آمده به شرح زیر است:

موضوع: واگذاری زمینهای مسکونی – گروگانهای سیاه پوست امریکایی

مخاطب: موسوی خوئینی‌ها، سید محمد – کروبی، حسن

۱ – به آقای حسن کروبی تلفن کنید و بگویید مقتضی است شما کار خودتان را با مشورت با آقای قدوسی یا سایر کسانی که در این عمل هستند هماهنگ کنید که موجب اشکال نشود، و حتماً از تشنج اجتناب نمایید. (۱)

۲ – به آقای موسوی بگویید که من فردا به شما دستور می‌دهم که زنها و سیاهها را آزاد، و به وسیله دولت به خارج بفرستند. (۲)

(۱) – آقای حسن کروبی (برادر آقای مهدی کروبی) در اوایل انقلاب، به اقداماتی در جهت واگذاری زمین به مستضعفان و تأمین مسکن برای آنها دست زد که چون اقدامات او در این زمینه با ارگانهای دولتی و انقلابی هماهنگی نداشت و مشکلاتی ایجاد می‌کرد، امام خمینی، او را مکلف ساخت، کارهای خود را با آقای علی قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی و سایر مسئولان امور هماهنگ سازد، و از ایجاد تشنج بپرهیزد.

(۲) – دستخط امام خمینی درباره جاسوسان امریکایی است که توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام به گروگان گرفته شده بودند. در بین این عده، چند زن و چند سیاهپوست وجود داشتند. امام خمینی با این اعتقاد که زنان و سیاهپوستان امریکایی، در اصل در ردیف مستضعفان جامعه امریکایی هستند و ناخواسته به چنین مأموریتهایی اعزام می‌شوند، دستور آزادی آنان را صادر فرمودند. این عده، روز بعد آزاد و به کشور خودشان بازگردانده شدند.

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

- 4 = 6