۱۰:۲۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

چه گروههایی از اشغال سفارت آمریکا حمایت کردند؟ + متن بیانیه ها

انقلاب با توجّه به امکانات موجود میتواند و باید هرچه زودتر بهترین راه را در رابطه با اشغال سفارت آمریکا و خصوصاً با پیروی از رهنمودهای امام امّت، تعیین کند و به ‌این قطع روابط که عملاً توسط امام و امّت اعلام شده ‌است، جنبه رسمیّت دیپلماتیک ببخشد.خصلت ضداستعماری انقلاب اسلامی ایران، بیانات صریح امام و شعارهای روشن مردم، درباره قطع رابطه سیاسی ایران با سردسته استعمارگران محل تردیدی برای پیروان راه و رسم و خط امام باقی نمی‌گذارد و امام و امّت منتظرند که شورای انقلاب این قطع رابطه را اعلام کند.

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

یکی از مهمترین وقایع پس از انقلاب اسلامی اشغال سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ است در چند سال اخیر اینگونه القاء شده که این اقدام  دانشجویان مسلمان پیرو خط امام مورد حمایت نیروهای مذهبی و نیروهای چپ مارکسیست بوده است و گویا سایر فعالان سیاسی با این اقدام مخالف بوده اند از سوی دیگر گفته میشود که دولت مهندس بازرگان در اعتراض به این عمل استعفا داده است در صورتی که مهندس بازرگان که همه به صداقت وی ایمان دارند در کتاب انقلاب ایران در دو حرکت اظهار داشته که استعفای دولت موقت در ۱۲ آبان به تصویب رسیده بود همچنین در ۹ آبان ۷۵ مهندس صباغیان در مناظره
ای با ابراهیم اصغرزاده اصرار داشت که استعفای دولت موقت ربطی به اشغال سفارت آمریکا نداشته است البته اکنون که فضا تغییر یافته تحلیلهای متفاوتی در رسانه ها مطرح میگردد در اینجا متن اطلاعیه گروههای مختلف سیاسی پس از اشغال سفارت آمریکا را میآوریم تا بخشی از تاریخ معاصر تبیین  گردد:

جنبش مسلمانان مبارز اوّلین گروهی بود که با صدور اطّلاعیّه ای خطاب به دانشجویان خط امام از اقدام آنان حمایت نمود:

… اشغال مقرّ امپریالیسم خونخوار آمریکا به دست پر توان شما نشانه اعتراض و نفرت عمیق ملّت ایران از اعمال جنایتکارانه امپریالیسم آمریکاست. این آمریکا حامی شاه جنایتکار است که باعث شکنجه  و کشتار عزیزترین فرزندان انقلابی می باشد.شما با اشغال لانه جاسوسی سیا و مقرّ طرح نقشه های شوم ضد انقلابی و ضد مردمی، بار دیگر پیام شهدای به خون خفته خلق مسلمان ایران را به گوش جهانیان میرسانید که تا نا بودی کامل امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا نهضت انقلابی ما ادامه دارد. شما با این حرکت انقلابی خود چهره لیبرالیستهای سازشکار و ارتجاع حامی
امپریالیسم را افشا نمودید و آنان را در تنگنا قرار داده اید.آمریکای جنایتکار باید شاه فراری را به دادگاههای انقلابی ایران تحویل دهد. تا خلق ما این بزرگترین جنایتکار تاریخ را به محاکمه بکشد.آمریکا باید بداند که توطئه هایش علیه انقلاب ایران و همراهش با صهیونیسم اسرائیل و کشتار خلق محروم جنوب لبنان و فلسطین را ما با تداوم و حرکت انقلابی خود نابود خواهیم کرد. این اسلحه های امپریالیسم آمریکا بود که به سوی فرزندان خلق ایران نشانه رفت و اینک باید خرید کلّیّه این سلاحها ممنوع و تمامی قرار دادهای ضد مردمی با آمریکا لغو شود.خواهران و
برادران مبارز!شما با این حرکت انقلابی خود بار دیگر گفته امام را که “روابط با آمریکا را ما میخواهیم چه کنیم؟”  مستحکمتر اعلام نموده اید و اعلام نموده اید که خلق مسلمان ایران خواهان قطع کامل روابط با امپریالیسم آمریکا است.درود بر شما فرزندان مسلمان که ماهیّت ضد امپریالیستی اسلام را در مبارزه با امپریالیسم آمریکا عیان ساختید.

مرگ بر امپریالیسم آمریکا

(اطّلاعات، ۱۴ ابان ۵۸ ص۱۲)

جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران “جاما” در اطلاعیه ای در رابطه با اشغال انقلابی سفارت آمریکا توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بیان داشت:

انقلاب ایران علیه استعمار جهانی و امپریالیسم آمریکا وارد مرحله جدیدی می شود. تظاهرات ضد امپریالیستی مردم ایران در روز عیدقربان با عمل انقلابی اشغال سفارت آمریکا جهت گیری جنبش ضد استعماری مردم مسلمان ایران را به اوج خود رساند و همانطور که در روز ۱۳ آبان در سال گذشته با شهادت جوانان جانباز ما در دانشگاه نقطه حرکت قطعی به سوی پیروزی انقلاب انقلابی دانشجویان جنبش پیروزمند ما را به فصل جدیدی از مبارزه ضد استعماری وارد کرد. به این امید که ۱۳ آبان سال بعد را به روز پیروزی جنبش علیه سرمایه داری و استعمار بدل کنیم. جاما از حرکت انقلابی
دانشجویان علیه تجاوزات و مداخلات امپریالیسم آمریکا طرفداری می کند و همراه همه نیروهای انقلابی مسلمان رهنمود های آگاهانه رهبر عالیقدر انقلاب را پذیرا خواهد بود.  (اطّلاعات، ۱۴ ابان ۵۸ ص۱۲)

حزب توده ایران که خود را از پیشگامان مبارزه بر ضد امپریالیسم قلمداد می کرد بیان داشت:

… مردم ایران با شنیدن خبر اشغال لانه جاسوسان و توطئه گران آمریکا درست همانند روزی که شاه خائن فرار کرد، در خیابان ها به شادی پرداختند و گل و نقل پخش کردند. همه نیروهای انقلابی نیز  پشتیبانی خود را از این عمل به جا و شجاعانه ابراز کردند.حزب توده ایران که خود از مبارزان اصلی بر ضد امپریالیسم آمریکاست، این آگاهی و دلیری مردم ایران، این عزم راسخ و اراده را تحسین می کند و تهنیت می گوید. مردم ایران  امپریالیسم آمریکا را نه فقط به عنوان دشمنی که ددمنشی چون رژیم پهلوی را به آنها تحمیل کرده بود، می شناسد، بلکه دست جنایتکار و خون آلود این دشمن
را در تمام توطئه های نُه ماهه پس از انقلاب ایران افروختن جنگ برادر کشی در کردستان و خوزستان و ترور شخصیّت های سیاسی و مذهبی و انقلابی، خرابکاری در اقتصاد کشور و در دستگاه دولتی، کارزار تبلیغاتی ضد انقلابی در داخل و خارج ،تدارک اشغال نظامی خلیج فارس و…. به خوبی دیده اند و می بینند. (اطّلاعات، ۱۴ ابان ۵۸ص۱۲)

نهضت آزادی که اعضای آن دولت موقت را تشکیل داده بودند و  از جانب نیروهای انقلاب به

علّت سازشکاری با آمریکا و مذاکره با برژینسکی شدیداً تحت تهاجم قرار گرفته بودند، طی اطلاعیه ای خواستار قطع رابطه ایران با آمریکا شدند. در این اطلاعیه با تکیه بر شعار ( استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی) که در آن خصلت ضد استعماری انقلاب اسلامی ایران آشکارا مشاهده می شود، آمده است:

یا ایهاالذّین امنوا لاتتّخذوا بطانه من دونکم لایالونکم خبالاً ودّوا ما عنتّم قد بدت‌البغضاء من افواههم و ماتخفی صدورهم اکبر قد بیّنا لکم‌الایات ان کنتم تعقلون (آل عمران آیه ۱۱۸). آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی، شعار مردم انقلابی ایران در سراسر سال گذشته و گزارشگر خواستهای آنان پس از انقلاب بوده و هست. در این خواست، خصلت ضداستعماری انقلاب اسلامی ایران آشکارا دیده می‌شود، و تحقّق این خواست، بزرگترین عمل انقلابی انقلابیان مسلمان ایران است. آمریکای استعمارگر و سردسته استعمارگران دشمن بزرگ خلقهای مستضعف جهان شناخته شده و نه تنها
بعنوان سردسته، بلکه رمز و سمبل استعمار باید هدف اصلی و اساسی ضداستعماریان راستین و نستوه باشد. دانشجویان انقلابی مسلمان با تصرّف سفارت آمریکا، با وضوح تمام خصلت ضداستعماری انقلاب اسلامی ایران را اعلام کرده‌اند و مردم مبارز ایران با تأیید خود نشان داده‌اند که به خوبی راهی را که باید در پیش داشت تشخیص می‌دهند. غرض ما از صدور این بیانیه دوباره کاری و تأیید نیست. غرض ما آنستکه از این برداشت ضداستعماری انقلابی درس بیاموزیم و نتیجه‌گیری کنیم. تصرّف سفارتآمریکا، یک اعتراض ساده به سیاست آمریکا نیست. اعتراض به راه و رسمی است که استعمار
کور و خشن آمریکا در سراسر جهان رهبری میکند و یکی از مصادیق کوچک آن حمایت از محمّدرضا پهلوی و اطرافیان او و پذیرائی آنان در خاک خود و یا با کمک و تأییدش در گوشه و کنارهای دیگر دنیاست. از این ‌رو منطق مبارزه ضداستعماری دانشجویان و همه مردم انقلابی ضداستعماری ایران را نباید نیمه‌کاره رها ساخت. شورای انقلاب که از طرف امام امّت مسئول اداره امور کشور شده است باید به دنبال یادداشت دولت برادر مبارزمان آقای مهندس بازرگان، در خصوص استرداد “محمّدرضا پهلوی” درصدد قطع روابط سیاسی با آمریکا برآید. در اینجا نمیتوان از نحوه کار سخن گفت. شورای
انقلاب با توجّه به امکانات موجود میتواند و باید هرچه زودتر بهترین راه را در رابطه با اشغال سفارت آمریکا و خصوصاً با پیروی از رهنمودهای امام امّت، تعیین کند و به ‌این قطع روابط که عملاً توسط امام و امّت  اعلام شده ‌است، جنبه رسمیّت دیپلماتیک ببخشد.خصلت ضداستعماری انقلاب اسلامی ایران، بیانات صریح امام و شعارهای روشن مردم، درباره قطع رابطه سیاسی ایران با سردسته استعمارگران محل تردیدی برای پیروان راه و رسم و خط امام باقی نمی‌گذارد و امام و امّت منتظرند که شورای انقلاب این قطع رابطه را اعلام کند.

انشاءالله

نهضت آزادی ایران، پانزدهم آبان ۱۳۵۸

جبهه ملّی همزمان با تسخیر لانه جاسوسی طی بیانیّه ای  توطئه های امپریالیسم آمریکا را به شدّت محکوم کرد:

اقامت محمد رضا پهلوی شاه خائن و مخلوع ایران در آمریکا و اجتماع عناصر مرتبط با بیگانه و دست نشاندگان سیاستهای استعماری در خاک آمریکا و طرح توطئه بر علیه انقلاب ایران ابعاد جدیدی به خود گرفته است. اظهارات سفیر عراق در لبنان علیه ایران و طرح ادّعاهای جدید دولت عراق که به دشمنی و نفاق و برادر کشی در سرزمین ما دامن میزند به نوبه خود جنبه دیگری از هجوم امپریالیسم جهانی علیه انقلاب بزرگ کشور ما محسوب میشود. اکنون موقع آن است که یک دل و یک زبان و هوشیار و آگاه در برابر دسائس امپریالیسم با وحدت و همبستگی هر چه بیشتر اقدام کنیم و نقشه های شوم
دشمنان حاکمیّت و استقلال ملّی را خنثی سازیم.

(روزنامه اطّلاعات ، ۱۵ آبان ۵۸ ص۱۱)

سازمان مجاهدین خلق( منافقین) با مخابره تلگرامی خطاب به امام بیان داشت:

بسم الله الرحمن الرحیم

پدر گرامی مان

اکنون که انقلاب رهایی بخش اسلامی و ضد امپرالیستی ایران در مسیر حقیقی مردمی خود مجددا اوج گرفته است و بر آن است که اندیشه های استعماری و آمریکایی شاه خائن را از بن برانداخته و راه هرگونه بازگشت را بر آنها سد کند، فرزندان مجاهد شما که اکیدا خواستار ادامه رسالت ضد استعماری شما هستند، جان های ناچیز خود را که کمترین فدیه رهایی این میهن و این خلق و این مکتب است، بر کف گرفته و آمادگی نثار کردن آنها را به همه توانایی های ناچیز سیاسی و نظامی شان اعلام می دارند.

به انتظار فرمان قاطع امام در ریشه کنی همه بنیاد های امپرالیستی و صهیونیستی

(روزنامه اطّلاعات، ۱۵ ابان ۵۸ ص۱۲)

در این میان جبهه دموکراتیک ملی ایران به رهبری هدایت الله متین‌دفتری در اطلاعیه ای تند ضمن حمله به مجلس خبرگان قانون اساسی از اشغال سفارت آمریکا حمایت کرد بخشهای قابل انتشار این بیانیه به شرح زیر است:

مبارزان ضد امپریالیسم ایران! اینک بار دیگر به برکت خیزش و خروش توده های مردم مبارز ضد امپریالیستی در میهن ما دوباره اوج گرفته است. بکوشیم تا این مشعل نجات بخش را پایدار نگه بداریم. بکوشیم از هر گونه انحرافی که میخواهند به آن تحمیل نمایند جلو بگیریم. بکوشیم برای پیروزی این مبارزه، آزادی و دموکراسی، یعنی حق مردم در تعیین سرنوشت خویش را که اینک لگد مال “خبرگان” شده است، احیا کنیم. و بکوشیم تا امپریالیسم را با پایگاه همیشگی اش ارتجاع، یکجا به زباله دان تاریخ بفرستیم. باز پس گرفتن شاه خائن لازم است، امّا کافی نیست. مصادره سرمایه های
امپریالیستی در ایران. افشای نام تمام عمّال امپریالیسم و انتشار اسناد و مدارک و قرار دادهای امپریالیستی. گسترش مبارزه برای قطع نفوذ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی امپریالیسم از میهن ما. خواست امروز همه مبارزان ضد امپریالیست است.

جبهه دموکراتیک ملّی ایران ۱۵/۸/۵۸

منبع: محمدرضا بزمشاهی/بوی باران

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

- 4 = 3