مبارزه – رسانه دانشجویان خط امام » کارتون : رشوه
۱۲:۲۹ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۱

کارتون : رشوه

170 کاندیدای مجلس حامی احمدی نژاد، از رحیمی پول گرفته بودند

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

001

منبع: احسان گنجی/قانون

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

75 - = 70