۱۰:۱۸ - ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ کاندیدای ریاست جمهوری شما کیست؟ (2)

پیشنهاد «شاخص فلافل» به جای «شاخص فلاکت»

سرانجام با یک تحقیق میدانی در مناطق مختلف شهر و مقایسه قیمت ارزان ترین غذا در «سبد غذایی فقرا» که همان ساندویچ فلافل است، به این نتیجه رسیدم که قیمت این کالا در مرکز شهر از حداقل 600 تومان در سال 88 به حداقل 1200 تومان رسیده است. بنابراین پیشنهاد می دهم «شاخص فلافل» به جای «شاخص فلاکت» جایگزین و به نحو زیر محاسبه شود

محسن«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) – سرویس طنز

محمد ملاعبدالوهاب

اگرچه قرار بود در این ستون ما هربار یک گزینه جدید را به «کمیته ۲+۱» که به پیشنهاد ما با حضور آقای محسن رضایی به کمیته «۲+۱+۱» تبدیل شد، معرفی کنیم، اما با توجه به حواشی پیشنهاد قبلی بنده لازم می دانم یک بار دیگر از انتخاب خودم دفاع کنم. برخی مخاطبان اعتراض کرده اند که «شاخص فلاکت» با روش ما قابل ملاحظه نیست و لذا محسن رضایی نمی تواند مشکلات را حل کند. به همین دلیل بنده به دنبال شاخص جدیدی بودم تا بتواند این مشکل را حل کند.

سرانجام با یک تحقیق میدانی در مناطق مختلف شهر و مقایسه قیمت ارزان ترین غذا در «سبد غذایی فقرا» (به لحاظ فقهی فقیر یک درجه بالاتر و پولدارتر از مسکین است و به لحاظ اقتصادی هم ارزان ترین غذا در سد غذایی مساکین شامل یک عدد نان لواش در هر وعده است) که همان ساندویچ فلافل است، به این نتیجه رسیدم که قیمت این کالا در مرکز شهر (در ساندویچی واقع در خیابان لاله زار) از حداقل ۶۰۰ تومان در سال ۸۸ به حداقل ۱۲۰۰ تومان رسیده است. که این افزایش قیمت به طور محسوس و مشابهی در سایر اماکن نیز قابل مشاهده و مقایسه است. بنابراین پیشنهاد می دهم «شاخص فلافل» به جای «شاخص فلاکت» جایگزین و به نحو زیر محاسبه شود:

ابتدا کلیه ساندویچ فروشی های تهران را در نظر گرفته، به طریق نمونه گیری خوشه ای (کسانی که آمار و جامعه شناسی یا اقتصاد خوانده اند می دانند) از هر کدام از نواحی “شمال”، “جنوب” و “مرکز” شهر، ۱۰ ساندویچی را انتخاب و قیمت ساندویچ های آنان را میانگین گرفته در جمعیت آن منطقه ضرب و به صورت میانگین وزن دار از این سه ناحیه میانگین می گیریم:

اگر قیمت هر کدام از ساندویچ های شمال شهر: Sn (که n از یک تا ده تغییر می کند) و ساندویچ های منطقه مرکز شهر: Mn (که n از یک تا ده تغییر می کند) و ساندویچ های جنوب شهر :  Jn (که n از یک تا ده تغییر می کند)، باشد، خواهیم داشت:

SAND=1/10 (Xs Σ Sn +Xm Σ Mn +Xj Σ Jn)

کهXj  جمعیت منطقه جنوب شهر،Xs  جمعیت منطقه شمال شهر و Xm  جمعیت مرکز شهر تهران است. سیگمای Jn یا Σ Jn، به معنای مجموع قیمت های ده ساندویچ فروشی در جنوب شهر است و حاصل عبارت برای این تقسیم بر ده شده که میانگین قیمت های ۱۰ ساندویچ در هر منطقه مورد نیاز است.

از آنجایی که رئیس جمهور در پاسخ به سوال درباره گرانی، از قیمت های مناسب و ارزان میوه و دیگر اقلام محل سکونت خود (منطقه نارمک در شرق تهران) سخن گفته اند، به نظر می رسد که این منطقه منطقه خاصی است و باید عدد بدست آمده قبل (SAND) با قیمت فلافل در این منطقه ( SANDnarmak) جمع و تقسیم بر دو شود:

۱/۲ (SANDnarmak + SAND) = SAND total

سپس تفاوت قیمت فلافل در شهریورماه ۸۹ را در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته، محاسبه می کنیم که حدود ۳۰۰ تومان بدست می آید (دلتا علامت تفاضل است)

Δ SAND tota (1388-1391) =600  toman

این مبلغ تقسیم بر تعداد وعده های غذایی هر فرد در سال، معین حداقل فلاکت در هر فرد است، بدین معنا که اگر هر شهروند حداقل یک بار در سال از روی بیچارگی و بدبختی و فلاکت مجبور شود، که یک وعده فلافل ساده (چون فلافل بیروتی و مخصوص و هندی و سبزیجات قیمت های متفاوتی دارند) بخورد، میزان فلاکت او بر حسب “شاخص فلافل” اینقدر است:

 ۶۰۰  / (۳۶۵ × ۳) = ۰٫۵۴

که معادل ۵۴ درصد است. یعنی «شاخص فلافل» در ایران در سال ۱۳۹۱ برابر است با:

FALAFEL 89 = 54  %

۱ دیدگاه

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

5 + 3 =