۰۹:۱۵ - ۱۳۹۲/۰۲/۸ کاندیدای ریاست جمهوری شما چه کسی است؟ (6)

ائتلاف ۱+۲ برادران عسگراولادی و شریتعمداری با شعار: کهنسالی جرم نیست، بیماری است

پیشنهاد می کنم جناب ترنسفر با شعار «سالمندی جرم نیست، بیماری است» و با پشتوانه رأی سالمندان کشور وارد انتخابات شوند. یقینا ائتلاف 1+2 حاجی با اخوی معظم و جناب شریعتمداری (مرکب از سه قطبی ثروت+قدرت+رسانه) در رقابت با آراء باطله به پرشور شدن انتخابات کمک خواهند کرد.

270015_434«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) – سرویس طنز

محمد ملاعبدالوهاب

خوب کاندیدای امروز ما جهت معرفی به ائتلاف ۱+۱+۱+۱+۲ کسی نیست جز جناب اسدا… عسگراولادی معروف به «حاجی ترنسفر».

در معرفی ایشون همینقدر بدانید که: امپراطور اقتصادی ایران، کسیی که نامش پسوند مسلمان هم دارد، ذاتش را خدا داند. کسی که چون قدرت اقتصادی داشت، قدرت سیاسی هم بدست آورد.

دقیقا عکس برادر بزرگوارشون حبیب ا… عسگر اولادی که چون قدرت سیاسی داشت، قدرت اقتصادی هم بدست آورد.

در وصف اون یکی برادر بزرگوار باید به اختصار عرض کنم که: آخر «راست» است، چنانچه در دهه شصت هر کس مخالف او بود متهم به کمونیسم و روس بودن می شد. می دولت در جاهایی که به اقتصاد مربوط نیست و مخالف او در جایی که به اقتصاد مربوط است. مبتکر نظریه “دولت خوب است به شرط آنکه به بازار کاری نداشته باشد”. همین طور نظریه “رساله فقاهتی است فقط در جایی که به بازار مربوط نباشد”. کسی که در دوران سازندگی معتقد بود سیاستهای هاشمی به نفع محرومین و مستضعفان است. پدرانش همه عالمان دین بودند، خودش هم نیز. چون خانواده اش برای انقلاب زحمت کشیده اند، پس انقلابی است و سهم دارد. در انتخابات سال ۸۴ از احمدی نژاد حمایت نکرد، اما دوستانش سهمشان را تمام و کمال گرفتند.

فلذا در وصف او گفته اند: “از کرامات شیخ ما اینست   هر که با او نبود، بی دین است”

درباره این دو برادر گفته اند: این چون آن، آن چون این.

ایندو برادر بزرگوار از حمایت حزب موتلفه هم بهره مند هستند که قبلا هیئت بود، بعدا جمعیت شد، بعدها حزب.

درباره این حزب همان بس که: تاریخچه سیاسی اقتصادی بازار تهران است. جناح بازار، لیبرال های اقتصادی مسلمان. سازمان ادوار بازار تهران. معاونت سیاسی اتاق بازرگانی ایران، تهران و چین. جایی که مالیات اصناف را از ۷۰ درصد به ۱۵ درصد رسانید. کسانی که برای انقلاب زحمت کشیدند و حالا انقلاب برای آنها زحمت مضاعف می کشد. کسانی که به اسلام فقاهتی معتقدند تا زمانیکه به اقتصاد وارد نشود. گروهی که احتکار را به کشمش و مویز و گندم و جو محدود می دانند. کسانی که واردات می کنند مثل بنز، صادرات می کنند مثل شتر. افرادی که حیات ما دست آنهاست. یکی از جاهایی که احمدی نژاد زورش به آنها نرسید و نمی رسد.

با این توصیفات؛ پیشنهاد می کنم جناب ترنسفر با شعار «سالمندی جرم نیست، بیماری است» و با پشتوانه رأی سالمندان کشور وارد انتخابات شوند. در این زمینه از حمایت معنوی برادر بزگوارشون که توسط جناب حسین شریعتمداری(مشهور به «سردار قلم») به لقب «استاد» ملقب شده اند بهره ببرند. یقینا ائتلاف ۱+۲ حاجی با اخوی معظم و جناب شریعتمداری (مرکب از سه قطبی ثروت+قدرت+رسانه) در رقابت با آراء باطله به پرشور شدن انتخابات کمک خواهند کرد. البته بنده مطمئنم انجمن فسیل شناسان امریکا هم از ائتلاف ۱+۲ برادران عسگراولادی و شریتعمداری حمایت خواهد کرد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

10 + = 20