۱۵:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۲/۹

حاشیه های دادگاه کهریزک؛ حیدری فر ناپدید شد، مرتضوی کارت ورود زد

چند بار به دادسرا رفتم. اینقدر به آنجا رفت و آمد داشتم که یک روز مرتضوی مرا به سخره گرفت و گفت: امروز کارت ورود زده ای؟ امروز اینجا آمدم تا وقتی از دادگاه می آید به او بگویم کارت ورود و خروجت را زده ای؟

mortazavi«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): چهارمین جلسه دادگاه کهریزک هم با حاشیه هایی همراه بود. سکوت طرفین دادگاه پس از محاکمه، انتظار مادری برای گفتن یک جمله به مرتضوی، ناپدید شدن حیدری فر پس از دادگاه و جذابیت کار خبرنگاران برای توریست های خارجی از مهمترین حاشیه های این دادگاه بود.

امروز هم شاکیان و متهمان از دو در جداگانه وارد دادگاه شدند. اولیای دم و وکلای آنها از در اصلی و متهمان از در پشتی وارد شدند.

* حیدری فر مثل سه جلسه قبلی زودتر از دادستان سابق در محوطه دادگاه حاضر شد. او با دیدن خبرنگاران در جمع آنها حاضر شد و به سوال های آنها پاسخ داد.

* سعید مرتضوی هم با اسکورت همیشگی خود به محل برگزاری دادگاه آمد. او قبل جلسه و بعد از محاکمه حاضر به مصاحبه نشد.

* وقتی در پایان محاکمه خبرنگاران از مرتضوی خواستند مصاحبه کند او فقط از فاصله ای دور دستی تکان داد و سوار ماشین شد.

*به دلیل غیرعلنی بودن دادگاه خبرنگاران ۱۵۰ دقیقه در مقابل در دادگاه که مقابل کاخ گلستان است منتظر بودند. تجمع خبرنگاران در مقابل دادگاه باعث تعجب توریست های خارجی شده و درباره علت آن سوال می کردند.

* زن میانسال نیز از صبح در مقابل در دادگاه منتظر ایستاده بود تا یک جمله را به دادستان سابق بگوید. او در جمع خبرنگاران گفت: دخترم را در آمریکا کشتند. برای پیگیری پرونده اش چند بار به دادسرا رفتم. اینقدر به آنجا رفت و آمد داشتم که یک روز مرتضوی مرا به سخره گرفت و گفت: امروز کارت ورود زده ای؟ امروز اینجا آمدم تا وقتی از دادگاه می آید به او بگویم کارت ورود و خروجت را زده ای؟ این مادر هنگام خروج مرتضوی از محوطه دادگاه خود را به ماشین دادستان سابق رساند و با صدای بلند گفت: بالاخره تو هم کارت زدی؟

* پس از جلسه دادگاه حیدری فر از دید خبرنگاران ناپدید شد و معلوم نشد چطور محل دادگاه را ترک کرد

* زمانی که روح الامینی در جمع خبرنگاران حاضر شد، پدر کامرانی به او اعتراض کرد و گفت: قرار بود کسی درباره دادگاه حرف نزد.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

- 1 = 4