۰۷:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۳

انتخاب بحرین به عنوان مقر دادگاه عربی حقوق بشر تعجب برانگیز شد

«احمد الحجیری»، رئیس انجمن حقوق بشر در بحرین، اعلام کرد که اتحادیۀ عرب، روز یکشنبۀ گذشته از انتخاب بحرین به عنوان مقر دادگاه عربی حقوق بشر خبر داده است. وی این قطعنامه را باتوجه به سابقۀ حکومت بحرین در نقض حقوق بشر تعجب برانگیز دانست و افزود: هدف از این تصمیم پوشش گذاشتن بر چهرۀ ننگین حکومتهای عربی و بهبود روابط عمومی آنان است، نه مجازات ناقضان حقوق بشر و رژیم هم با دانستن این مطلب البته این پیشنهاد را تأیید کرده است.

راهپیمایی انقلابیون بحرین در حمایت از بازداشت شدگانمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه، طی دیدار از شهرهای «الغریفه»، «سهلۀ شمالی» و «بوری» در خصوص فعالیتهای عصیان مدنی با عنوان «گامهای نافرمانی» جلسات آموزشی برگزار نمود و تودههای مردم را به آمادهسازی برای اجرای تظاهرات در پایتخت بحرین (منامه) در روز جمعه ششم سبتامبر جاری فراخواند.

در این جلسات که با مشارکت گستردۀ مردمی و حضور شخصیتهای مذهبی و فعالان سیاسی و خانوادههای شهدا و اسرا به اجرا در آمد، ائتلاف انقلاب ضمن سخنرانی در آن حمایتهای مالی رژیم آل سعود از تروریستها برای اجرای اقدامات تروریستی در برخی از کشورهای عربی را محکوم کرد.

همچنین ملت عزادار بحرین یاد و نام شهید بیست و دو سالۀ بحرینی «صادق جعفر سبت» را که توسط مزدوران آل خلیفه ترور شد، با برپایی راهپیمایی شمع زنده داشتند.

«نادیه علی» زن باردار زندانی که تنها به خاطر دفاع شخصی در برابر اهانت نیروهای پلیس به ضرب و شتم علیه آنان متهم است، در حالیکه احتمال وضع حمل او هر لحظه نزدیکتر میشود، به حبس احتیاطی محکوم گشته است.

هرچند که این قضیه در محافل حقوق بشر بحرین جنجال برانگیز بوده است؛ اما رژیم آل خلیفه با بیتوجهی به معیارهای بینالمللی حقوق بشر و با بیرحمی تمام نادیه را به حبس محکوم کرده است. این در حالی است که به گفتۀ خانوادۀ وی به احتمال زیاد نادیه در این هفته وضع حمل خواهد کرد و جنین او در زندان متولد خواهد شد.

از سوی دیگر، «احمد الحجیری»، رئیس انجمن حقوق بشر در بحرین، اعلام کرد که اتحادیۀ عرب، روز یکشنبۀ گذشته از انتخاب بحرین به عنوان مقر دادگاه عربی حقوق بشر خبر داده است.

وی این قطعنامه را باتوجه به سابقۀ حکومت بحرین در نقض حقوق بشر تعجب برانگیز دانست و افزود: هدف از این تصمیم پوشش گذاشتن بر چهرۀ ننگین حکومتهای عربی و بهبود روابط عمومی آنان است، نه مجازات ناقضان حقوق بشر و رژیم هم با دانستن این مطلب البته این پیشنهاد را تأیید کرده است.

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

+ 69 = 70