۱۵:۳۶ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۳

رییس شرکت واحد تهران گروگان گرفته شد

مدیرکل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و مدیر اجرایی این سازمان به گروگان گرفته شدند.

«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

پیمان سنندجی مدیرکل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و عظیمی، مدیر اجرایی این سازمان توسط یک فرد اخراج‌شده از سازمان به گروگان گرفته شد.

در حال حاضر، این گروگان‌گیری در محل شرکت واحد اتوبوسرانی و دفتر مدیرعامل انجام شده است و یگان نیروی انتظامی در آنجا مستقر است.

منبع: خبرگزاری تسنیم
:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

46 - 42 =