۱۷:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۳

فیلم: شهید حاج داود کریمی در کارگاه ریخته گری و بستر بیماری

15 شهریور سالگرد شهادت مظلومانه سردار سپاهی، حاج داود کریمی بر اثر جراحات بر جا مانده از دوران دفاع مقدس است. ویدئوی کوتاهی از سردار شهید حاج داود کریمی - فرمانده وقت سپاه جنوب در ابتدای جنگ- در بستر بیماری از شکست حصر سوسنگرد می گوید.

hajdavood__(2)_Fixdمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): ۱۵ شهریور سالگرد شهادت مظلومانه سردار سپاهی، حاج داود کریمی بر اثر جراحات بر جا مانده از دوران دفاع مقدس است.

آنچه می بینید دو ویدئوی کوتاه از سردار شهید حاج داود کریمی است:

حاج داود کریمی در کارگاه ریخته گریش:

mobareze.ir -dovod karimi – kargah

 حاج داود کریمی – فرمانده وقت سپاه جنوب در ابتدای جنگ- در بستر بیماری از شکست حصر سوسنگرد می گوید:

mobareze.ir – dovod karimi- sosangerd

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

+ 9 = 10