۱۶:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۷/۲۷

وزارت علوم، کانون توطئه و فتنه؟

آخرین اقدام این گروه، تایید برگزاری انتخابات غیرقانونی دفتر تحکیم وحدت است که تنها توسط انجمن اسلامی تصرف شده در 9 دانشگاه برگزار می گردد. این در حالی است که انجمن اسلامی بیش از 20 دانشگاه کشور، خواهان برگزاری انتخابات دفتر تحکیم وحدت به صورت سالم و واقعی هستند، اما جریان مذکور که قصد سوء استفاده از عنوان انجمن اسلامی را دارند، تمام قامت در برابر خواسته حداقلی دانشجویان ایستاده و با تهدید و ارعاب، قصد تحمیل دفتر تحکیم وحدت جعلی را به دانشگاهها دارند.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): با وجود گذشت دو ماه از انتصاب دکتر توفیقی به سرپرستی وزارت علوم، حداقل انتظارات از تحول در این وزارتخانه کلیدی برآورده نشده است.


آتش توپخانه افراطیون بر روی سرپرست وزارت علوم، موجب گردید تا وی پس از تغییر دو رییس دانشگاه و یکی از معاونان وزارت علوم، تحت تاثیر جنگ روانی تندروها قرار گرفته و روند اصلاحات در این وزارتخانه متوقف شود.این در حالی است که تعدادی از معاونان این وزراتخانه که میراث کامران دانشجو هستند، از تندترین مخالفان دولت تدبیر و امید محسوب شده و همه تلاش خود رابرای جلوگیری از تحولات وعده داده شده توسط رییس جمهور، به عمل می آورند.یک منبع مطلع در وزارت علوم در این مورد به «انتخاب» گفت: حفظ رانتها و مفاسد رخ داده در دوره وزارت علوم دولت احمدی نژاد، جلوگیری از اجرای عدالت و شایسته سالاری، دفاع از رویکردهای غلط فرهنگی و سیاسی و سرسختی بر مواضع نادرست از جمله ویژگیهای مشترک جریان کامران دانشجوست که همچنان مدیریت پستهای کلیدی در وزارت علوم را به دست دارند.

وی افزود: در این شرایط با وجود تعلل و مماشات غیرقابل توجیه دکتر توفیقی دربرابر افراطیون، این جریان پیچیده، در حال توطئه علیه سرپرست وزارت علوم و دولت هستند و از هیچ اقدامی برای زمین زدن برنامه های دولت در حوزه دانشگاه مضایقه نمی کنند.

این منبع اضافه کرد: آخرین اقدام این گروه، تایید برگزاری انتخابات غیرقانونی دفتر تحکیم وحدت است که تنها توسط انجمن اسلامی تصرف شده در ۹ دانشگاه برگزار می گردد.

وی ادامه داد: این در حالی است که انجمن اسلامی بیش از ۲۰ دانشگاه کشور، خواهان برگزاری انتخابات دفتر تحکیم وحدت به صورت سالم و واقعی هستند، اما جریان مذکور که قصد سوء استفاده از عنوان انجمن اسلامی را دارند، تمام قامت در برابر خواسته حداقلی دانشجویان ایستاده و با تهدید و ارعاب، قصد تحمیل دفتر تحکیم وحدت جعلی را به دانشگاهها دارند.

این منبع مطلع در پایان گفت: به نظر می رسد راه حل مشکلات در وزارت علوم از جمله رای اعتماد گرفتن دکتر توفیقی از مجلس، کندن دندان این لق، در وزارت علوم و انتصاب افراد شایسته، غیرباندی و سالم به سمت معاونتهای این وزارتخانه و دانشگاه های معتبر است.

منبع: انتخاب
:::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

- 1 = 1