۱۵:۲۱ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ بازوی آموزشی و تحقیقاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تقویت می‌شود

افزایش ۳۳درصدی بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی

رشد 33‌درصدی بودجه پیشنهادی این بخش در کنار کاهش مصارف عمومی دولت در لایحه، حاکی از آن است که دولت از بودجه سایر نهادها و وزارتخانه‌ها کم کرده و به بودجه این بخش افزوده است. از این رو به نظر می‌رسد دولت یازدهم توجه خاصی به بهبود وضعیت این بخش در سال آینده دارد. البته بخشی از هزینه‌های تجهیز مراکز آموزش پزشکی تحت‌تاثیر تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد که امید می‌رود با بهبود وضعیت سیاست خارجی، گشایش‌های عمده‌ای در این بخش نیز حاصل شود.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور به‌عنوان بازوی آموزشی و تحقیقاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نقش اساسی در پیشبرد سیاست‌های این وزارتخانه ایفا می‌کنند. در این گزارش به بررسی بودجه پیشنهادی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی پرداخته می‌شود. بررسی ارقام لایحه پیشنهادی دولت، حاکی از آن است که ۵۳‌درصد بودجه وزارتخانه به این دانشگاه‌ها اختصاص دارد و این رقم نسبت به رقم مصوب بودجه سال‌جاری ۳۳‌درصد رشد یافته است.

۱- در مجموع ۶۰ دانشگاه و دانشکده علوم‌پزشکی از ردیف بودجه‌ای در لایحه بودجه سال آینده برخوردار می‌شوند. رقم کل بودجه دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم‌پزشکی در این لایحه بالغ بر ۱۷۹‌هزار‌میلیاردریال می‌شود که نسبت به رقم مصوب بودجه سال ۱۳۹۲، حدود ۴۴‌هزارو۳۵۸‌میلیاردریال (۳۳‌درصد) رشد داشته است. این رقم، حجمی معادل ۸/۲ درصد از کل مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه را تشکیل می‌دهد، در حالی که بر اساس ارقام مصوب بودجه سال‌جاری (۱۳۵‌هزار‌میلیاردریال)، این رقم ۵/۷ درصد است.
۲- بررسی ارقام لایحه در این بخش، حاکی از آن است که دانشکده علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی گراش (واقع در جنوب استان فارس) با رشد ۱۰۵‌درصدی نسبت به رقم مصوب سال‌جاری، در مقام اول افزایش بودجه قرار دارد. بودجه پیشنهادی این دانشکده از ۱۱۳‌میلیاردریال به ۲۳۲‌میلیاردریال در لایحه پیشنهادی افزایش یافته است. بعد از این مرکز، دانشگاه علوم‌پزشکی ارتش با ۶۴‌درصد، دانشگاه علوم‌پزشکی هرمزگان با ۵۹‌درصد، دانشگاه علوم‌پزشکی خراسان‌رضوی با ۵۷‌درصد و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی بوشهر و آبادان با ۵۵‌درصد افزایش، قرار دارند.
۳- همچنین در لایحه بودجه پیشنهادی ارایه‌شده به مجلس، چهار مرکز درمانی- آموزشی، از ردیف بودجه‌ای برخوردار شده‌اند. دانشکده علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایرانشهر با ۹۶۹‌میلیاردریال، دانشکده علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بهبهان با ۴۴۹‌میلیاردریال، دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ساوه با ۲۶۲‌میلیاردریال و دانشکده علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی لارستان با ۵۱۶‌میلیاردریال، ردیف‌های بودجه‌ای در اختیار دارند. در مجموع، این چهار مرکز حدود ۱/۲ درصد از کل بودجه دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
۴- همچنین اختصاص ردیف بودجه‌ای برای دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی ایران به مبلغ پنج‌هزارو۴۶۶‌میلیاردریال از موارد قابل‌توجه در لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده است. این دانشگاه در آبان‌ سال ۱۳۸۹ با دانشگاه علوم‌پزشکی تهران ادغام شد اما در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۲۶ در اولین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی در دولت یازدهم، اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی به انتزاع کامل آن از دانشگاه‌های علوم‌پزشکی تهران و شهید بهشتی رای قاطع دادند. رقم پیشنهادی بودجه این دانشگاه حدود سه‌درصد کل بودجه این بخش است.
۵- بررسی ارقام لایحه پیشنهادی دولت در بخش دانشگاه‌های علوم‌پزشکی نشان می‌دهد که دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی تهران با اختصاص بودجه ۱۵‌هزارو۹۴۲‌میلیاردریالی، ۸/۹درصد از کل بودجه این بخش را در اختیار دارد و بودجه پیشنهادی آن نسبت به رقم مصوب سال‌جاری، ۱۲‌درصد رشد یافته است. دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان با ۱۱‌هزارو۹۵‌میلیاردریال، دانشگاه علوم‌پزشکی فارس با ۱۰‌هزارو۵۱۲‌میلیاردریال و دانشگاه علوم‌پزشکی خراسان‌رضوی با ۱۰‌هزارو۱۴۳‌میلیاردریال در مکان‌های بعدی قرار دارند.
۶- بودجه پیشنهادی مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی به‌عنوان یکی از مجهزترین مراکز فوق‌تخصصی قلب در خاورمیانه، با ۲۰‌درصد رشد، از یک‌هزار و ۳۳۶ به یک‌هزارو۶۰۴‌میلیاردریال، افزایش یافته است.
۷- در مجموع، رشد ۳۳‌درصدی بودجه پیشنهادی این بخش در کنار کاهش مصارف عمومی دولت در لایحه، حاکی از آن است که دولت از بودجه سایر نهادها و وزارتخانه‌ها کم کرده و به بودجه این بخش افزوده است. از این رو به نظر می‌رسد دولت یازدهم توجه خاصی به بهبود وضعیت این بخش در سال آینده دارد. البته بخشی از هزینه‌های تجهیز مراکز آموزش پزشکی تحت‌تاثیر تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد که امید می‌رود با بهبود وضعیت سیاست خارجی، گشایش‌های عمده‌ای در این بخش نیز حاصل شود.
منبع: شرق
::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

+ 7 = 16