۱۶:۲۷ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ معاون دانشجویی وزارت علوم خبر داد:

بازگشایی تشکل​های دانشجویی تعطیل شده در نیم​سال دوم

بازگشایی و آغاز به کار مجدد بر اساس ارسال تقاضا ها و بررسی آن ها انجام می​گیرد. بررسی این تقاضا ها باید در هیات نظارت دانشگاه ها انجام گیرد و اگر ابهامی داشت به وزارتخانه ارسال و در آنجا بررسی مجدد می​شود.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در نیم سال دوم دانشجویی شاهد بازگشایی و رونق بیشتر تشکلهای دانشجویی در دانشگاه‌ها خواهیم بود.

دکتر سید ضیا هاشمی پیرامون از سر گیری فعالیت تشکلهای دانشجویی تعطیل شده؛ توضیح داد: «بازگشایی و آغاز به کار مجدد بر اساس ارسال تقاضا‌ها و بررسی آن‌ها انجام میگیرد. بررسی این تقاضا‌ها باید در هیات نظارت دانشگاه‌ها انجام گیرد و اگر ابهامی داشت به وزارتخانه ارسال و در آنجا بررسی مجدد میشود»

او اضافه کرد: «بررسی‌ها در حال انجام است و ما در نیم سال دوم دانشجویی شاهد بازگشایی و رونق بیشتر تشکلهای دانشجویی در دانشگاه‌ها خواهیم بود. به زودی تصمیمات لازم، هم دروزارتخانه و هم در سطح دانشگاه‌ها اتخاذ خواهد شد.»

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، در ادامه درباره فضای موجود در دانشگاه‌ها نیز گفت: «سیاست کلی وزارت علوم در دولت جدید این است که نگاه‌ها و برخوردهای امنیتی نباید در دانشگاه‌ها با دانشجویان وجود داشته باشد. گرچه ممکن است گفته شود، بخشی از این سیاستهایی که اعتراضاتی را هم به وجود آورده بهره برداری‌هایی برای حفظ امنیت عمومی دانشجویان نیز دارد. اما حفظ امنیت مستلزم ایجاد فضای امنیتی نیست.»

هاشمی با بیان اینکه «وزارت علوم هم نسبت به ایجاد فضای امنیتی و القای ناامنی و بی‌اعتمادی به دانشجویان مخالفت دارد»، افزود: «اگر فعالیت‌هایی انجام گیرد که می‌تواند نظم و انظباط و امنیت دانشگاه را تقویت کند از آن استقبال می‌کنیم و به نظر ما اشکال و ایرادی به آن نیست.»

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم درباره نگاه امام خمینی (ره) به دانشگاه‌ها نیز گفت: «نگاه امام خمینی (ره) به دانشگاه نگاه اعتماد و اتکا به قشر جوان دانشجو بود. ولی نگاهی که ناظر به نوعی بی‌اعتمادی و بدبینی و بدگمانی نسبت به فضای دانشجو و جوانان باشد، قطعا با نگاه امام خمینی (ره) منطبق نیست.»

او افزود: «در سالهای گذشته بعضا شاهد آن بودیم که دانشجو و جماعت دانشگاهی را به عنوان یک مجموعه‌ای که نیازمند مراقبت و کنترل دارند نگاه می‌کردند. البته نمی‌خواهم بگویم که این نگاه غالب بوده، ولی این موارد منطبق با سیاستهای امام خمینی (ره) و نظام نیست.»

منبع: جماران

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

2 + = 5