۱۸:۲۲ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

امام در دیدار با نمایندگان پاپ؛ اقلیت‌های مذهبی همیشه در اسلام محترم بوده‌اند

اقلیت‌های مذهبی همیشه در اسلام محترم بوده‌اند؛ و توافق بین ادیان بزرگ یکتاپرست برای پیشرفت بشریت لازم است. این قدرت ایمان ملت و قوه اسلام بود که بر ظلم و استبداد و استعمار غلبه کرد. امیدوارم دیگر ملل نیز از این طریق به ما متصل شوند.

157مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): امام خمینی در ۲۸  بهمن ۱۳۵۷ در گفت وگو با سفیر واتیکان و نمایندگان پاپ طی گفت و گویی می‌فرمایند: اقلیتهای مذهبی همیشه در اسلام محترم بوده‌اند؛ و توافق بین ادیان بزرگ یکتاپرست برای پیشرفت بشریت لازم است.

متن گفت وگو (صحیفه امام خمینی، جلد ۶، صفحات ۱۷۷) به شرح زیر است:

نماینده پاپ ژان پل دوم: پاپ از ما خواسته است که آرزوهای قلبی خود را برای سلامت شما و موفقیت ملت ایران خدمت‌تان تقدیم داریم.
امام: اقلیت‌های مذهبی همیشه در اسلام محترم بوده‌اند؛ و توافق بین ادیان بزرگ یکتاپرست برای پیشرفت بشریت لازم است.
این قدرت ایمان ملت و قوه اسلام بود که بر ظلم و استبداد و استعمار غلبه کرد. امیدوارم دیگر ملل نیز از این طریق به ما متصل شوند.
نماینده پاپ: ما تازه شروع به گفتگو بین اسلام و مذهب کاتولیک نموده‌ایم و امیدوارم این گفتگو و تبادل نظر در نظام جدیدی که تحت رهبری شما در این کشور به وجود آمده است ادامه یابد.
منبع: جماران
:::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

38 - 32 =