۱۱:۵۲ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۷

حداقل حقوق امسال کارگران ۷۲۴هزارتومان شد

از پایان فروردین‌ماه جاری افزایش‌های جدید حقوقی برای مشمولان قانون کار اعمال می‌شود و به حق مسکن ماهانه هر کارگر 10‌هزارتومان، بن نقدی 30‌هزارتومان، حق سنوات شش‌هزارتومان و حداقل دستمزد نیز 121هزارو775‌تومان افزوده خواهد شد. مبلغ 12هزارو176‌تومان به ارقام یادشده برای کارگران متاهل دارای یک فرزند و 24هزارو352تومان نیز برای دو فرزند افزوده می‌شود؛ به صورت کلی، بین 167هزارو775تومان تا 186هزارو127تومان افزایش حقوق برای گروه‌های زیرمجموعه قانون کار در نظر گرفته شده است.

kargar 6مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): از پایان فروردین‌ماه جاری افزایش‌های جدید حقوقی برای مشمولان قانون کار اعمال می‌شود و به حق مسکن ماهانه هر کارگر ۱۰‌هزارتومان، بن نقدی ۳۰‌هزارتومان، حق سنوات شش‌هزارتومان و حداقل دستمزد نیز ۱۲۱هزارو۷۷۵‌تومان افزوده خواهد شد. مبلغ ۱۲هزارو۱۷۶‌تومان به ارقام یادشده برای کارگران متاهل دارای یک فرزند و ۲۴هزارو۳۵۲تومان نیز برای دو فرزند افزوده می‌شود؛ به صورت کلی، بین ۱۶۷هزارو۷۷۵تومان تا ۱۸۶هزارو۱۲۷تومان افزایش حقوق برای گروه‌های زیرمجموعه قانون کار در نظر گرفته شده است.
با تصویب افزایش حقوق ۲۵‌درصدی امسال کارگران و مشمولان قانون کار، از پایان فروردین‌ماه جاری تغییرات جدیدی در فیش‌های حقوقی حدود ۱۲‌میلیون‌نفر شاغل کشور اعمال خواهد شد. طبق مصوبه شورایعالی کار، حداقل دستمزد امسال کارگران نباید از ۶۰۸‌هزار و ۹۰۰‌تومان در هر ماه کمتر باشد.
بر پایه این گزارش، مبلغ ثابت افزایش ماهانه دستمزد امسال حداقل‌بگیران دستمزد ماهانه ۱۲۱‌هزار و ۷۷۵‌تومان خواهد بود که باید همزمان با حقوق فروردین‌ماه مشمولان قانون کار به پایه‌های حقوقی افزوده و پرداخت شود. بنابراین مجموع افزایش حداقل دستمزد ۱۲ ماهه مشمولان قانون کار یک‌میلیون‌و ۴۶۱‌هزار و ۳۰۰‌تومان خواهد بود که این رقم جدا از مزایای جانبی قانون کار است.
همچنین پس از هشت سال از آخرین افزایش مبلغ حق مسکن کارگران، این رقم از ابتدای امسال ۲۰‌هزارتومان در نظر گرفته شده که تا پایان اسفندماه سال گذشته ماهانه ۱۰‌هزارتومان محاسبه و پرداخت می‌شد. علاوه بر این، به حق بن نقدی ماهانه کارگران نیز ۳۰‌هزارتومان افزوده شده است.  حق اولاد یک فرزند برای متاهلان در سال‌جاری ماهیانه ۱۲‌هزارو۱۷۶‌تومان افزایش یافته و این مبلغ برای حداکثر دوفرزند تا ۲۴‌هزارو۳۵۲‌تومان قابل پرداخت است.
به صورت کلی، مبلغی که باید در فیش‌های حقوقی کارگران به ازای یک فرزند محاسبه و پرداخت شود، ۶۰‌هزار و ۸۸۸‌تومان و برای دو فرزند نیز ۱۲۱‌هزارو۷۷۶‌ تومان خواهد بود.
منبع: شرق
::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

+ 79 = 85