۱۶:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۰

سخنرانی امام درباره سهم بسزای بانوان در انقلاب اسلامی

درود بر خانمها و بانوان ارزنده قم! شما خانمها، هم جهاد کردید در راه نهضت و پیروزی ما و هم جهاد مالی کردید. شما در عرض سربازان اسلام و همدوش با بانوان صدر اسلام هستید. همان طور که بانوان صدر اسلام به اسلام کمک می‌کردند و در نهضتها و در جنگهای اسلام کمک کار بودند، شما خانمها، خانمهای همه ایران - و خصوص خانمهای قم - در این نهضت سهیم هستید و در مبارزات ما علیه استبداد و استعمار همدوش با مردها کمک کردید.

women 5مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): سی و پنج سال پیش در چنین روزی (۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۸ / ۱۳ جمادی الثانی ۱۳۹۹)، امام خمینی در دیدار با  جمعی از بانوان قم درباره سهم بسزای بانوان در انقلاب اسلامی سخن گفتند.

متن این سخنرانی که در جلد ۷ صحیفه امام خمینی (صفحه ۲۳۹) آمده به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درود بر اهالی قم! درود بر خانمها و بانوان ارزنده قم! شما خانمها، هم جهاد کردید در راه نهضت و پیروزی ما و هم جهاد مالی کردید. شما در عرض سربازان اسلام و همدوش با بانوان صدر اسلام هستید. همان طور که بانوان صدر اسلام به اسلام کمک می‌کردند و در نهضتها و در جنگهای اسلام کمک کار بودند، شما خانمها، خانمهای همه ایران – و خصوص خانمهای قم – در این نهضت سهیم هستید و در مبارزات ما علیه استبداد و استعمار همدوش با مردها کمک کردید.

خداوند شما را حفظ کند در پناه خودش. و شما خانمها ارزش دارید در پیشگاه خدا ان شاء الله. تهذیب کنید بچه‌های خودتان را؛ تربیت کنید، تربیتهای اسلامی. اسلام از شما این معنا را می‌خواهد که بچه‌های خودتان را در دامنهای خودتان مهذب کنید؛ و دامن خودتان را منوّر کنید به نور این بچه‌های اسلامی که اینها فرزندان اسلامند و بعد از این، مقدرات اسلام و مملکت خودتان به دست آنهاست. من از شما تشکر می‌کنم از اینکه در نهضت ما کوتاهی نکردید و همدوش با مردها قیام کردید، و از اینکه کمک به مستمندان نمودید. خداوند به شما سعادت و سلامت در دو دنیا عنایت کند.

 :::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

- 5 = 1