۰۸:۳۷ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ محسن فروردین:

ضد انقلاب کیست؟

اینکه دشمنان خارجی انقلاب را طرفدار آزادی و جمهوریت در کشور بدانیم مغالطه ای آشکار است که خطری سهمگین را در پی دارد در حالیکه اتفاقا مطلوب آنها این است که روزی ملت ایران با بازگشت به دوران گذشته دچار خفقان سیاسی و دیکتاتوری شود، هرچند که آن سیاست معتقد به آمریکا ستیزی و آن دیکتاتوری نوعی استبداد دینی باشد.

urlمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) – محسن فروردین: نهضت انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (س) از سال ۴۲ به طور جدی حضور خود در عرصه سیاسی کشور را پایه گذاری کرد. گرچه پاره ای از متفکرین ریشه ی پشتوانه ی مردمی این حرکت را در انقلاب نافرجام مشروطه و خفقان ناشی از کوتای ۲۸ مرداد می دانند اما به هر حال هیچ کس ظرفیت عظیمی که به واسطه ی رهبری هوشمندانه ی امام خمینی در سال های منتهی به انقلاب اسلامی ایجاد شد را نمی تواند انکار کند. جنبشی مردمی که لایه های مختلف جمعیتی ایران را با خود همراه کرده بود آرمان ها و اهدافی داشت که انقلابیون را بیش از همه متعهد به پاسداری از این شعائر می کرد.

امروز اما پس از گذشت سی و اندی سال از انقلاب اسلامی پرسشی که ذهن آدمی را به خود مشغول می کند این است که لفظ “ضد انقلاب” به چه کسانی اطلاق می گردد یا به عبارت دیگر دشمنان انقلاب اسلامی چه کسانی و دارای چه اندیشه هایی هستند؟

برای پاسخگویی به این پرسش مهم نیاز است اصولی که انقلاب بر آن بنا شده است را مورد موشکافی دقیق تری قرار دهیم به استناد تاریخ و اعتقاد نگارنده شعار “استقلال آزادی جمهوری اسلامی” که بارها و بارها در میان انقلابیون طنین انداز شد چهار ستون بنیادین انقلاب اسلامی را برای همیشه مشخص کرده است.

- شعار استقلال به جهت نفی وابستگی رژیم شاهنشاهی به غرب و در مقابله ی با استعمار خارجی که دامنگیر کشور بود مطرح شد،

- شعار آزادی به جهت نفی استبداد داخلی و مقابله ی با خفقان سیاسی که بیش از هرچیزی نارضایتی عمومی را برانگیخته بود مطرح شد،

- شعار جمهوری به جهت نفی دیکتاتوری و تمسک به آراء عمومی برای به رسمیت شناختن حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش مطرح شد،

- و نهایتاً شعار اسلامی به جهت نفی مکاتب الحادی و برای ظهور و بروز اسلام سیاسی و شعائر آن در بطن و ساختار نظام با تکیه بر نقش رهبری فقیه جامع شرایط – با قرائت امام خمینی – مطرح شد.

البته نکته ی بسیار مهم در این مورد این است که امام (س) همواره در کلام خود اسلامیت نظام را متضمن جمهوریت و استقلال و آزادی می دانند یعنی نه تنها هرگونه تعارضی را نفی می کنند که اسلام ناب محمدی را سازگار و مدافع استقلال، آزادی و جمهوریت نظام می دانند. چنانچه امام خمینی در جمع مسئولان و اعضای جهاد سازندگی و ژاندارمری در سال ۶۲ می فرماید :

 البته گروه‌هایی هم هستند که برای اینکه با این کشور مخالف‌اند، با استقلال این کشور مخالف‌اند، با آزادی این کشور مخالف‌اند، و بالاخره با اسلام که این آزادی و این استقلال را برای شما آورده است مخالف‌اند، باز دست از شیطنت برنمی دارند.  روش اسلام و طریقه اسلام همان است که از اول در تبلیغات اسلامی و در شعارهای شما جوانهای عزیز در سرتاسر کشور بود که ما استقلال می‌خواهیم و آزادی و جمهوری اسلامی. (صحیفه امام، جلد ۱۷، صفحه ۴۴۵)

اکنون در پاسخ به پرسش یاد شده می توان پاسخ دقیق تری را ارائه داد که هر فرد، گروه و یا اندیشه ای که به دنبال حذف حداقل یکی از پایه های چهارگانه ای که نام برده شد باشد به حکم ضدیت با اصلی ترین شعار انقلاب چنان که در کلام امام خمینی (س) هم ذکر گردیده بود به دنبال براندازی ساختمان بنیادین انقلاب است.

البته واضح و مبرهن است که مراد از بیان این سطور دوختن دهان منتقدین و مخالفین انقلاب اسلامی نیست بلکه مقصود مطلوب این است که اگر فردی می خواهد به عنوان مثال جمهوریت نظام را مخدوش کند ابتدا خاشعانه به ضدیت خود با انقلاب اسلامی ایران و جمهوری اسلامی اذعان کند آنگاه به عنوان یک اندیشه ی جایگزین برای پس از براندازی انقلاب اسلامی عقاید و سلایق خود را به بوته ی نقد بگذارد تا مبادا اهداف و آرمان های انقلابی که به سبب آن جان ها فدا شده و خون دل ها خورده شده است توسط شیطنت ضد انقلاب تحریف شود.

نکته شایان توجه دیگر این است که چنانچه رهبری هم در جریان جلسه تقدیر و تشکر در آخرین دیدار با دولت خاتمی و یا تنفیذ حکم دهمین دوره ی ریاست جمهوری گفته اند بحث اولویت میان جمهوریت و اسلامیت نظام بحثی انحرافی و بی معنا ست بنابرین به طور مشابه از میان استقلال، آزادی، جمهوری و اسلامیت نظام نیز بحث اولویت یکی بر دیگری بی معنا ست و تخطئه ی هر کدام از این اصول بنیادین و یا قربانی کردن یکی به پای دیگری خواسته یا ناخواسته به سقوط انقلاب می انجامد.

بنابرین اگر کسانی به دنبال “شکستن بت آزادی” و یا زیر سوال بردن جمهوریت نظام، حذف استقلال کشور و یا تغییر اسلامیت نظام چه از طریق تندروی و مقابله ی با اسلام ناب محمدی – قرائت امام خمینی-  و چه از طریق تضعیف آن باشند از پیشگامان ضدیت با انقلاب اسلامی قرار دارند.

IMAGE635064206367183662

 البته که دشمنان خارجی انقلاب نیز به این امر به خوبی واقف اند و از ایرانی مستقل، آزاد، مبتنی بر رای ملت و متکی بر دین مبین اسلام هراس دارند چرا که تلاش می کنند هر قشر از مردم را نسبت به پشتیبانی از یکی از این اصول دلسرد کنند. این که دشمنان خارجی انقلاب را طرفدار آزادی و جمهوریت در کشور بدانیم مغالطه ای آشکار است که خطری سهمگین را در پی دارد در حالیکه اتفاقا مطلوب آنها این است که روزی ملت ایران با بازگشت به دوران گذشته دچار خفقان سیاسی و دیکتاتوری شود، هرچند که آن سیاست معتقد به آمریکا ستیزی و آن دیکتاتوری نوعی استبداد دینی باشد.

در نتیجه حرکت خزنده ی برخی گروه های خاص در جهت تحریف اصول انقلاب آن هم با ادعای انقلابی گری از جانب هر فرد یا مقامی که باشد خواسته یا ناخواسته در جهت براندازی نظام و مطلوب دشمنان خارجی ست. و در حالیکه بی شک یکی از تکنیک های به اضمحلال کشاندن نهضت ها و حرکت های اجتماعی، القای روحیه ی تندروی و افراط در میان آن هاست، باید کوشید تلاش مذبوحانه دشمنان انقلاب در تحریف ارزش ها و آرمان های انقلاب رنگ سرد شکست به خود بگیرد.

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

81 - = 78