۲۱:۴۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۴

عکس: دهمین سالگرد شهادت حاج داود کریمی

گزارش تصویری از دهمین سالگرد شهادت حاج داود کریمی

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): گزارش تصویری از دهمین سالگرد شهادت حاج داود کریمی

38_davoud-ghahrdar-13 88_davoud-ghahrdar-3_Fixd 67_davoud-ghahrdar-21_Fixd davoud-ghahrdar-14_Fixd 49_davoud-ghahrdar-1_Fixd 79_davoud-ghahrdar-24_Fixd 82_davoud-ghahrdar-2_Fixd 98_davoud-ghahrdar-22_Fixd 75_davoud-ghahrdar-8_Fixd 36_davoud-ghahrdar-12_Fixd davoud-ghahrdar-10_Fixd 38_davoud-ghahrdar-13_Fixd 91_davoud-ghahrdar-25_Fixd 85_davoud-ghahrdar-11_Fixd 23_davoud-ghahrdar-5_Fixd 89_davoud-ghahrdar-31_Fixd 38_davoud-ghahrdar-15_Fixd 74_davoud-ghahrdar-23_Fixd davoud-ghahrdar-26_Fixd 26_davoud-ghahrdar-17_Fixd 93_davoud-ghahrdar-4_Fixd 56_56_davoud-ghahrdar-18_Fixd davoud-ghahrdar-30_Fixd davoud-ghahrdar-9_Fixd davoud-ghahrdar-20_Fixd 57_davoud-ghahrdar-7_Fixd davoud-ghahrdar-29_Fixd davoud-ghahrdar-27_Fixd davoud-ghahrdar-33_Fixd davoud-ghahrdar-34_Fixd davoud-ghahrdar-16_Fixd

منبع: جماران

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

5 + 4 =