۱۷:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۹

کنسرت مختاباد این بار به نفع کودکان کار

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: همچنین مذاکراتی با فاطمه دانشور دیگر عضو شورای شهر تهران که با سازمان های مردم نهاد کودکان کار در ارتباط است، صورت گرفته تا عواید حاصل از این کنسرت صرف کودکان کار ایرانی شود.

 مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

عبدالحسین مختاباد از خوانندگان موسیقی ایرانی که شهریور ماه کنسرتی را به نفع کودکان غزه برگزار کرده بود، قصد دارد این بار به نغع کودکان کار ایران روی صحنه برود.

 وی که ریاست کمیته هنر شورای شهر تهران را بر عهده دارد، روز شنبه در تشریح جزئیات این برنامه موسیقی گفت: چندی پیش و پس از برگزاری کنسرت به نفع کودکان غزه

81345563-6007499

، به فکر برگزاری کنسرتی به نفع کودکان کار کشورمان افتادم.

وی افزود: با هماهنگی های صورت گرفته با مسوولان شهری، قرار است این کنسرت پس از ماه محرم و صفر برگزار شود و از این رو رایزنی های با سازمان های مردم نهاد مرتبط با کودکان کار در حال انجام است.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: همچنین مذاکراتی با فاطمه دانشور دیگر عضو شورای شهر تهران که با سازمان های مردم نهاد کودکان کار در ارتباط است، صورت گرفته تا عواید حاصل از این کنسرت صرف کودکان کار ایرانی شود.
عواید کنسرت پیشین مختاباد به نفع کودکان غزه، در صحن علنی شورای شهر به سفیر فلسطین در ایران تحویل داده شد.

منبع:ایرنا

::::

برچسب‌ها: ٬

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

+ 75 = 81