۱۳:۰۸ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۹

اتحادیه انجمن مستقل به دفتر تحکیم وحدت پیوست!!!!

ا توجه به مواضع این روزهای این مجموعه دانشجویی که خود را وارث دفتر تحکیم می داند بهتر این بود که آنها به اتحادیه انجمن مستقل بپیوندند!

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

سایت اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل با انتشار مطلبی از قول دبیر این تشکل مدعی شده است به دفتر تحکیم وحدت پیوسته است. البته سایت خبرنامه دانشجویان که سایت خبری وابسته به این اتحادیه است گفته است سایت این اتحادیه هک شده است و این خبر کذب است. اما باید دید باتوجه به انتقادات شدیدی که نسبت به نداشتن حد نصاب قانونی اعضای تحکیم مطرح بوده است این عمل کار چه کسانی بوده است. هرچند با توجه به مواضع این روزهای این مجموعه دانشجویی که خود را وارث دفتر تحکیم می داند بهتر این بود که آنها به اتحادیه انجمن مستقل بپیوندند!

shot-20141210-1911-11zvg2

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

80 + = 83