۰۸:۲۱ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۲

همایش ملی بومی سازی برنامه درسی؛ چیستی و چگونگی

مهلت ارسال آثار تمدید شد

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)-سرویس فرهنگی:

اولین همایش ملی بومی سازی برنامه درسی؛ چیستی و چگونگی

allame

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

85 - 84 =