۲۱:۵۸ - ۱۳۹۲/۰۲/۲۷ سخنگوی هیات نظارت استان تهران:

بسیاری از داوطلبان رد صلاحیت‌شده انتخابات شوراها در هیات مرکزی تائید صلاحیت شدند

پرونده رد صلاحیت شدگان در هیات نظارت شهرستان ها با حضور مراجع چهارگانه در هیات نظارت عالی استان ها در حال بررسی است و تاکنون نیز تعدادی از رد صلاحیت شدگان در هیات اجرایی به تایید هیات عالی نظارت استان تهران رسیده اند.

IMG09193199«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): سخنگوی هیات عالی نظارت استان تهران، از تائید صلاحیت بسیاری از رد صلاحیت شدگان در هیات های اجرایی خبر داد و گفت: پرونده رد صلاحیت شدگان در هیات نظارت شهرستان ها با حضور مراجع چهارگانه در هیات نظارت عالی استان ها در حال بررسی است و تاکنون نیز تعدادی از رد صلاحیت شدگان در هیات اجرایی به تایید هیات عالی نظارت استان تهران رسیده اند.
با ارائه گزارشی از روند بررسی پرونده رد صلاحیت شدگان داوطلبان چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در هیات های نظارت، گفت: بعد از بررسی پرونده داوطلبان شورای های اسلامی شهر و روستا در هیات اجرایی شهرستانها که از ۱۳ اردیبهشت ماه شروع و در ۱۸ اردیبهشت به پایان رسید، پرونده تایید صلاحیت شدگان به هیات نظارت شهرستان ها و پرونده رد صلاحیت شدگان به هیات نظارت عالی استان ها ارجاع داده شد.

وی با بیان اینکه کار بررسی پرونده ها در هیات نظارت شهرستان امروز به پایان می رسد، افزود: در هیات نظارت شهرستان ها علاوه بر بررسی پرونده های تایید صلاحیت شده در هیات های اجرایی، پرونده رد صلاحیت شدگان در هیات اجرایی بخش هم مورد بررسی قرار گرفته است که امروز با پایان یافتن کار هیات نظارت شهرستان ها، پرونده ها به هیات نظرات عالی استان می آید و کسانیکه در هیات نظارت شهرستان رد صلاحیت شدند می توانند در موعد مقرر به هیات نظارت های استان شکایت کنند.

سخنگوی هیات عالی نظارت استان تهران، افزود: پرونده رد صلاحیت شدگان در هیات نظارت شهرستان ها با حضور مراجع چهارگانه در راستای بهره مندی از نظرات کارشناسی آنان در هیات نظارت عالی استان ها در حال بررسی است و تاکنون نیز تعدادی از رد صلاحیت شدگان در هیات اجرایی به تایید هیات عالی نظارت استان تهران رسیده اند.

وی با بیان اینکه هیات نظارت عالی استانها از ۲۵ اردیبهشت کار بررسی پرونده رد صلاحیت شدگان در هیات های اجرایی را آغاز کرده است، گفت:  این هیات ۱۰ روز فرصت دارد از تاریخ مذکور رد صلاحیت شدگان در هیات اجرایی و همچنین پرونده های جدید رد صلاحیت شده در هیات نظارت شهرستان ها را بررسی کند.

نکو خاطرنشان کرد: کار بررسی پرونده ها در هیات نظارت عالی استان تا ۴ خردادماه تمام می شود و از ۵ خرداد به مدت سه روز پرونده ها به هیات نظارت مرکزی خواهد رفت و کسانی که در هیات عالی استانها رد صلاحیت شده اند می توانند شکایت خود را به هیات نظارت مرکزی برای رسیدگی مجدد ارسال کنند و در نهایت تا دهم خرداد ماه اسامی نهایی تایید صلاحیت شدگان اعلام  و از ۱۶ خرداد تبلیغات به صورت رسمی آغاز خواهد شد.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

2 + 6 =