۱۱:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۳/۷

کلیدواژه کاندیداها: ظرفیت داریم/ بحث مهمی است/ تورم بد است

غرضی در گفتگو با ایرانیان خارج از کشور، بیش از 20 بار از واژه تورم استفاده کرد و جلیلی نیز در گفتگوی ویژه خبری 50 بار از کلمه ظرفیت و 31 بار از کلمه فرصت استفاده کرد. استفاده مکرر از واژه های ظرفیت و فرصت (به طور متوسط بیش از یک بار در دقیقه) در سخنان جلیلی بدون تاکید موردی بر موضوعات اقتصادی نظیر تورم، بیکاری و ... قابل توجه و تحلیل است.

«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): سه نامزد انتخابات ریاست جمهوری حضور پررنگ تری در تبلیغات انتخاباتی روز گذشته داشتند.
سایت الف، مواضع این سه کاندیدا در موضوعات اقتصادی در روز گذشته را گردآوری کرده که در جدول زیر قابل مشاهده است.

علاوه بر جدول فوق، در تحلیل محتوای مختصر مواضع کاندیداها می توان گفت که تاکنون، کلید واژه تورم، لنگرگاه تحلیل های محمد غرضی بوده و کلید واژه ظرفیت نیز به کرات مورد استفاده سعید جلیلی قرار گرفته است. غرضی در گفتگو با ایرانیان خارج از کشور، بیش از ۲۰ بار از واژه تورم استفاده کرد (فیلم) و دولت خود را دولت ضد تورم عنوان کرد و جلیلی نیز در گفتگوی ویژه خبری ۵۰ بار از کلمه ظرفیت و ۳۱ بار از کلمه فرصت استفاده کرد (متن). استفاده مکرر از واژه های ظرفیت و فرصت (به طور متوسط بیش از یک بار در دقیقه) در سخنان جلیلی بدون تاکید موردی بر موضوعات اقتصادی نظیر تورم، بیکاری و … قابل توجه و تحلیل است.

منبع: الف

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

32 - = 29