۲۳:۰۸ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

جزوه «جریان شناسی گروههای سیاسی پس از انقلاب»

جزوه «جریان شناسی گروههای سیاسی پس از انقلاب» مجموعه سلسله مقالات علی شکوهی با عنوان «جریان های سیاسی، ریشه های پیدایی و مواضع کنونی» است که نخستین بار در سال ۱۳۷۷ در «هفته نامه ارزش ها» (ارگان جمعیت دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی) منتشر شد و پس از تعطیلی «ارزش ها»، ادامه آن در «هفته نامه تهران امروز» منتشر گردید.

30ya30«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): جزوه «جریان شناسی گروههای سیاسی پس از انقلاب» مجموعه سلسله مقالات علی شکوهی با عنوان «جریان های سیاسی، ریشه های پیدایی و مواضع کنونی» است که نخستین بار در سال ۱۳۷۷ در «هفته نامه ارزش ها» (ارگان جمعیت دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی) منتشر شد و پس از تعطیلی «ارزش ها»، ادامه آن در «هفته نامه تهران امروز» منتشر گردید.

این مقالات سپس به صورت جزوه ای تدوین و در سایت «مطالبه» (ارگان مجمع مطالبه مردمی مشهد) و «عدالتخواهی» (ارگان جنبش عدالتخواه دانشجویی) منتشر گردید.

اگرچه مواضع آقای شکوهی متفاوت از مواضع دانشجویان خط امام و سایت مبارزه بوده و برخی مطالب منتشر شده در آن جزوه نیز مورد تأیید ما نیست، اما کلیت آن می تواند در جهت افشای جریان شناسی های دروغین جناح راست، موثر باشد.

در مقدمه این جزوه آمده است:

“دوره معاصر کشور ما، دوره ای حساس، پر حادثه و متحول محسوب می شود به گونه ای که ما دائماً با رخدادهای مهم و تعیین کننده رو به رو بوده ایم. این رخدادها، هم متنوع بوده اند و هم پیچیده و هم پیاپی. تنوع آنها موجب شده که ما برای تحلیل و تبیین آنها به اطلاعات گوناگون و متفاوت نیاز داشته باشیم و پیچیدگی آنها به حدی بوده که اذهان ساده اندیش قادر به درک همه جوانب آن نبوده و تنها با توجه به برخی از عوامل دخیل در پیدایی هر حادثه، از تبیین آن عاجز باشند و پیاپی بودن این رخدادها هم باعث شده که ما با حجم عظیم و تلنبار شده ای از حوادث تحلیل ناشده مواجه باشیم. با این که بسیاری از ما خودمان قهرمانان بسیاری از این حوادث و رخدادهای مهم تاریخی بوده ایم اما سرعت حوادث و پیچیدگی برخی از آنها به حدی بوده که نتوانسته ایم به تحلیلی همه جانبه و دقیق از آنها دست یابیم لذا ضروری است که بار دیگر با نگاهی از سر فرصت و همه جانبه نگر به تحلیل حوادث سیاسی و رخدادهای تاریخی مهمی بنشینیم که تاکنون بدون ارزیابی دقیق و بررسی همه جوانب و شناسایی دلایل شکل گیری و نتایج بعدی آنها سپری شده اند. بخش عمده این رویدادهای قابل تأمل به مواضع و کارکرد احزاب و گروههای سیاسی و نحله های فرهنگی مربوط است و لذا شناخت مواضع و بررسی عملکرد جریانهای سیاسی و فرهنگی در واقع تحلیل و تبیین بخش مهمی از تاریخ معاصر کشورمان محسوب می شود. در این سلسله مقالات ما برآنیم . با مروری تاریخی، مواضع، عملکرد و منازعات سیاسی و فکری و گروه های سیاسی اصلی کشور طی ۲۰ سال گذشته را بررسی کنیم و همه این بررسیها را مقدمه شناخت وضعیت موجود سیاسی قرار دهیم تا امکان مواجهه مبتنی بر شناخت و بصیرت با رخدادهای سیاسی جامعه، فراهم آید.”

این جزوه را که مقالات آن اخیرا در سایت خود نویسنده بازنشر داده شده است، می توانید از اینجا دانلود کنید.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

65 - = 56