۱۳:۱۹ - ۱۳۹۲/۰۴/۱۹

بگم بگم ها تمامی ندارد!

«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)

«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

جمهوری اسلامی نوشت:

معاون سیاسی آقای احمدی نژاد در مقاله‌ای در روزنامه ایران ۱۸ تیر ماه از سونامی هلاک کننده علت رانت خواران سیاسی و اقتصادی در صورت گشوده شدن سینه رئیس‌جمهور خبر داده است.

علیرغم اتمام ۸ سال دوره ریاست جمهوری و علیرغم باورهای اعتقادی جامعه مبنی بر حق گویی و دفاع از حقوق مردم به عنوان حق الناس و بیت المال هنوز دلیلی برای مصلحت اندیشی رئیس‌جمهور در پایمال شدن مردم و شعار معروف بگم بگم او! و سکوت با تاریخ مصرف ایشان مشخص نشده است و معلوم نیست این ناگفته‌ها کی گفته خواهند شد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

16 + = 20