۰۷:۴۷ - ۱۳۹۲/۰۴/۳۰

فدای یک ریش خمینی!

افسر راهنمایی ضمن کشیدن کروکی تصادف اظهار نمود من کروکی را کشیدم ولی شما باید پولش را از خمینی بگیرید. هر دو راننده ناراحت شدند و راننده پژو مزبور چکی به مبلغ 70000 ریال نوشت و اظهار داشت فدای یک ریش خمینی، و بلافاصله راننده خودرو بعدی چک را گرفته و ضمن سوزانیدن آن در جلو جمعیت اظهار نمود فدای خمینی.

«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): اسناد و گزارش‌های اجتماعی سازمان ساواک آئینه خوبی برای نشان دادن بخشی از نفوذ معنوی و رهبری جامع امام خمینی و علاقه قلبی مردم به امام خمینی(س) است.

در یکی از گزارش‌های مخبرین ساواک خطاب به تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور از طرف اداره دوم-۳۲د به تاریخ دهم دی ماه ۱۳۵۷ آمده است:

«خبر واصله حاکیست:

در ساعت ۱۸۳۰ مورخه ۱۳۵۷/۹/۲۲ دو دستگاه خودرو شخصی که یکی از آنان پژو به شماره ۳۵۳۲۸ ـ تهران ل بود در خیابان ‌آیزنهاور با یکدیگر تصادف نمودند که به خودرو دیگر مبلغ ۶۰۰۰۰ ریال خسارت وارد گردید و افسر راهنمایی ضمن کشیدن کروکی تصادف اظهار نمود من کروکی را کشیدم ولی شما باید پولش را از خمینی بگیرید. هر دو راننده ناراحت شدند و راننده پژو مزبور چکی به مبلغ ۷۰۰۰۰ ریال نوشت و اظهار داشت فدای یک ریش خمینی، و بلافاصله راننده خودرو بعدی چک را گرفته و ضمن سوزانیدن آن در جلو جمعیت اظهار نمود فدای خمینی.

ارزیابی خبر: قابل تحقیق و بررسی است.»

منبع: جماران

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

- 1 = 6