۱۱:۵۵ - ۱۳۹۲/۰۵/۶

دکتر شریعتی: درد علی(ع) دو گونه است

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)

dr. shariatiمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

درد علی دو گونه است:

 دردی که از ضربه ی ابن ملجم در فرق سرش احساس می کند

 و درد دیگر دردی است که او را تنها در نیمه شب های خاموش به دل نخلستانهای اطراف مدینه کشانده…و به ناله درآورده است.

najaf

ما تنها بر دردی می گرییم که از ابن ملجم در فرقش احساس می کند.
اما این درد علی نیست
دردی که چنان روح بزرگی را به ناله آورده است ،

تنهایی است که ما آن را نمی شناسیم

.باید این درد را بشناسیم نه آن درد را ،

 که علی درد شمشیر را احساس نمی کند.
و ما

درد علی را احساس نمی کنیم.

 :::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

62 - = 59