۲۰:۲۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۲

محکومیت «سلیمی‌نمین» کاهش یافت

پرونده به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر مستقر در دادگاه انقلاب ارجاع شد و دادگاه با توجه به شرایط خاص موکلم با استناد به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۸۱، ۹۱ روز حبس موکلم را به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرد.

borna ghasemi-16-9.JPG

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

وکیل‌مدافع عباس سلیمی‌نمین گفت: حکم موکلم از ۹۱ روز حبس به ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شد.

فرهاد شهبازوار، با اشاره به شکایت معاونت حقوقی وقت ریاست‌جمهوری و اسفندیار رحیم‌مشایی از عباس سلیمی‌نمین، گفت: شکایت اولیه در دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح و پرونده به شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کارکنان دولت ارجاع شد.

وی ادامه داد: دادگاه بدوی موکلم را به اتهام نشر اکاذیب به ۹۱ روز حبس محکوم کرد. ما نیز به حکم دادگاه بدوی اعتراض کردیم.

شهبازوار تصریح کرد: پرونده به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر مستقر در دادگاه انقلاب ارجاع شد و دادگاه با توجه به شرایط خاص موکلم با استناد به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۸۱، ۹۱ روز حبس موکلم را به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرد.

وی یادآور شد: حکم صادره قطعی است.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران
:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

48 - = 39