۰۷:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۵

مشاور احمدی‌نژاد: ورود رحیمی به دولت سئوال‌برانگیز بود

زارعی نجفدری در این گفتگو با تاکید بر اینکه محمود احمد‌ی‌نژاد درباره مشایی دچار زیاده‌روی شد، محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد در دولت دهم را نیز از جنس احمدی‌نژاد ندانسته و می‌گوید: ورود آقای رحیمی به دولت سئوال‌بر‌انگیز بود! علت اصلی‌اش هم این بود که آقای رحیمی از جنس دکتر نبود. وقتی وی وارد دولت شد، خیلی‌ها از درون و برون دولت تعجب کردند.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): ماهنامه مدیریت ارتباطات به همراه گفتگویی با مشاور محمود احمدی‌نژاد در مورد دولت نهم و دهم و نقش محمد‌رضا رحیمی و اسفندیار رحیم مشایی در شکل‌گیری آنها وارد چهلمین شماره از انتشار خود شد.

زارعی نجفدری در این گفتگو با تاکید بر اینکه محمود احمد‌ی‌نژاد درباره مشایی دچار زیاده‌روی شد، محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد در دولت دهم را نیز از جنس احمدی‌نژاد ندانسته و می‌گوید: ورود آقای رحیمی به دولت سئوال‌بر‌انگیز بود! علت اصلی‌اش هم این بود که آقای رحیمی از جنس دکتر نبود. وقتی وی وارد دولت شد، خیلی‌ها از درون و برون دولت تعجب کردند.

سیدمحمد غرضی، کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز از دیگر افرادی است که این شماره از مدیریت ارتباطات به گفتگو با وی پرداخته است.

غرضی در این گفتگو انتقادهای بسیار جدی از عملکرد رسانه‌ها در کشور مطرح کرده است؛ تا آنجا که معتقد است، عدم تحقق مشارکت بالای ۹۰ درصد در انتخابات ناشی از عملکرد ضعیف رسانه‌هاست.

گفتگو با حجت‌الله ایوبی، آخرین رئیس ایرانی مؤسسه فرهنگی اکو با عنوان «پاکستانی‌ها برای تصاحب مدیریت اکو با همه جنگیدند»، گفتگو با تورج اتابکی در ۶۰ سالگی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با عنوان «میراث اجتماعی نهضت ملی زدودنی نیست» و تحلیلی از فریدون مجلسی با عنوان «رسانه‌ها و ۲۸ مرداد! ۲۸ مرداد و رسانه‌ها!» از موضوعات خارج از پرونده این شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات است.

این ماهنامه در این شماره از خود سه پرونده با عناوین قابلیت‌های ارتباطی انیمیشن، لباس بیانگر هویت ارتباطی و ماهیت و فلسفه اطلاعات را نیز منتشر کرده است.

کتاب «ارتباطات در مرزهای سازمانی» نوشته Phillip G. Clampitt با ترجمه ناصر اسدی نیز عنوان ضمیمه جدید این ماهنامه است که از این شماره به بعد در این ماهنامه منتشر می‌شود.

«پیشنهاد تأسیس شبکه تلویزیونی برای دولت تدبیر و امید»؛ نگاهی به شکل‌گیری «لطیفه‌های زنجیره‌ای» در مورد دولت دهم و یازدهم و «آسیب‌شناسی کمپین تبلیغاتی هشت کاندید یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری» نیز از مقالات  این شماره از این ماهنامه است.

چهلمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات در ۸۴ صفحه رنگی و با قیمت ۵ هزار تومان روی پیشخوان مطبوعات قرار گرفته است.

منبع: مهر

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

4 + 4 =