۰۸:۵۸ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ مسلم لوائی سبزوار :

انتخابات ۷ اسفند، رای به فردای ایران

ایرانیان با حضور پرشور خود در پای صندوق های رای، بدون توجه به نام و نشان افراد، گفتمانی که برآمده از خواست های اصیل و برحق ملت است، برگزیدند. مردم نشان دادند که آنچه برای ایشان حائز اهمیت است، حاکمیت عقلانیت، خردگرایی و حرکت مبتنی بر خرد جمعی است. رای مردم ایران در انتخابات اخیر، " نه " بزرگی به تندروی ها، شعارزدگی ها و آرمانگرایی های احساسی و متعصبانه و بدون پشتوانه ی عقلانی بود. " نه " به قربانی کردن منابع و منافع ملی در پای شعار های پر طمطراقِ عوام گرایانه و بعضا نابخردانه.

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)-مسلم لوائی سبزوار:

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه بجنورد

رای اخیر مردم ایران در انتخابات مجلس دهم، بروشنی بیانگر نگاه و تفکر واقع بینانه و عملگرایانه و خرمندانه حاکم بر جامعه ایران و امیدواری آنها به حرکت بهتر و پویاتر بسوی پیشرفت، آرامش، آسایش و اعتماد در عرصه داخلی و احترام و تعامل سازنده در عرصه جهانی است.
انتخابات اخیر ایران، نه رقابت بین چهره ها و افراد، که رقابت میان گفتمان ها و نگرش های به عرصه مدیریت سیاسی کشور بود. نتایج شگفت انگیز انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بویژه در حوزه تهران، و رای مردم به تمام افراد لیست ائتلاف اصلاح طلبان و حامیان دولت موسوم به لیست #امید، نشان دهنده سلیقه سیاسی مردم و جایگاه اجتماعی گفتمان اعتدال و عقلانیت در در جامعه امروز ایران است.
رد صلاحیت گسترده و نامهربانانه نیروهای اصلی و درجه یک اصلاح طلب و باقی ماندن نیروهای کمتر شناخته شده و بعضا گمنام اصلاح طلب در عرصه رقابت با نیروهای اصلی و شناخته شده و به عبارتی ژنرال های جریان اصولگرایی، مانع از آن نشد که مردم ایران، مردمی که خواهان تغییر در مناسبات قدرت و حرکت به سوی نهادینه کردن هرچه بیشتر ارکان دموکراسی و مردم سالاری در جامعه هستند، از حق طبیعی و ذاتی خود برای تعیین سرنوشت دلسرد و نا امید گردند.
ایرانیان با حضور پرشور خود در پای صندوق های رای، بدون توجه به نام و نشان افراد، گفتمانی که برآمده از خواست های اصیل و برحق ملت است، برگزیدند. مردم نشان دادند که آنچه برای ایشان حائز اهمیت است، حاکمیت عقلانیت، خردگرایی و حرکت مبتنی بر خرد جمعی است.
رای مردم ایران در انتخابات اخیر، ” نه ” بزرگی به تندروی ها، شعارزدگی ها و آرمانگرایی های احساسی و متعصبانه و بدون پشتوانه ی عقلانی بود. ” نه ” به قربانی کردن منابع و منافع ملی در پای شعار های پر طمطراقِ عوام گرایانه و بعضا نابخردانه.
مردم ایران، نشان دادند، سخنانی که سالها از تریبونهای مجلس و دولت، به عنوان مواضع ملت معرفی می شد، هیچ ریشه و اصالتی در نزد مردمان این سرزمین نداشته است.
آری، ایرانیان نشان دادند که حاکمیت گفتمان مطلوب برای ایشان حائز اهمیت است نه حاکمیت افراد، چه آنکه افراد مطلوب تربیت شدگان اندیشه ها و گفتمان های مطلوب اند.
رای مردم ایران در ۷ اسفند، نه رای برای امروز، که رای برای فرداست. رای به
” فردایی که در آن ایران آبادتر، آزادتر و به خواست ها و آرمان های ملت نزدیک تر است.”

آری، رای برای سربلندی و اصلاح امور، ان شاا…

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

- 3 = 7