۱۲:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ مسعود بزم آرا :

سه دهه فراق

این روزها روح الله و اندیشه های روح الله غریب تر از هر وقت دیگری است .خمینی را محدود کرده اند . محدود به چند جمله کوتاه همیشگی که مدام تکرارشان می کنند تا مبادا دیگر سخنانش شنیده شود . آخر خوب می دانند که اگر آرمان هایی که امام (ره) بخاطر تحقق آنها انقلاب کرد صریح و بی پرده بر جامعه عرضه شود آنگاه است که حقایق روشن خواهد شد و مردم به خوبی خواهند توانست پیروان راستین خط امام را از مدعیان دروغینی که تنها در ظاهر خود را پیروی پیر جماران می دانند اما در باطن نه...

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)-مسعود بزم آرا:

۱۴ خرداد برای انقلاب روز غریبی است . روز وداع پدری دلسوز و مهربان . روز در خاک آرمیدن بزرگمردی که شجاعانه به مصاف طاغوت به پا خاست و با سرنگون کردن رژیم ستمشاهی ، نظام مبتنی بر میل و اراده مردم بنا نهاد ؛ نظام جمهوری اسلامی .

این روزها روح الله و اندیشه های روح الله غریب تر از هر وقت دیگری است .
خمینی را محدود کرده اند . محدود به چند جمله کوتاه همیشگی که مدام تکرارشان می کنند تا مبادا دیگر سخنانش شنیده شود . آخر خوب می دانند که اگر آرمان هایی که امام (ره) بخاطر تحقق آنها انقلاب کرد صریح و بی پرده بر جامعه عرضه شود آنگاه است که حقایق روشن خواهد شد و مردم به خوبی خواهند توانست پیروان راستین خط امام را از مدعیان دروغینی که تنها در ظاهر خود را پیروی پیر جماران می دانند اما در باطن نه تنها اندک اعتقادی به خمینی و راه خمینی ندارند که حتی مخالف سرسخت آن نیز هستند تمیز قرار دهند .

عده ای که در زمان حیات امام جرات عرض اندام پیدا نمی کردند و بواسطه اندیشه های باطلی که در سر داشتند طرد شدگان از سوی امام (ره) لقب گرفتند اما امروز در نبود ایشان مجال حضور یافته اند و با غصب نام “امام خمینی(ره)” به تخریب خمینی و اندیشه های خمینی می پردازند.
همان دسته ای که با مغتنم شمردن فرصت در صدد حذف ، تقطیع و تحریف کلام امام بر آمده اند تا مبادا انحرافات و بدعت هایی که خود ساخته و پرداخته اند بر همگان آشکار گردد .

به صلاحشان نیست مردم بدانند که حکومت مورد نظر امام(ره) “جمهوری اسلامی” بوده است ، نه یک کلمه پس و نه یک کلمه پیش !!![۱] به همین خاطر برای رد این سخن حق حاضرند تا دروغ بستن به او پیش روند و این فرموده صریح امام را مخالف میل و اراده باطنی ایشان بدانند!!

به صلاحشان نیست مردم بدانند که رای و انتخاب ملت در منظر امام از چنان جایگاه والایی برخودار بوده است که آن را “میزان” می خواند و احترام و عمل به آن را واجب می دانست ، حتی اگر به ضرر ملت باشد!![۲] آخر چگونه می خواهند تیغ تیز استصوابی که قبل ، حین و پس از هر انتخابات بکار می گیرند را با این دیدگاه امام مطابقت دهند و آن را توجیه سازند !!!

به صلاحشان نیست مردم بدانند امام قائل به آزادی بیان و اندیشه بود ، تا جایی که حتی کمونیست ها را در ابراز عقیده آزاد می دانست و می فرمود :《 اسلام بیش از هر دینى و بیش از هر مسلکى به اقلیتهاى مذهبى آزادى داده است. آنان نیز باید از حقوق طبیعى خودشان که خداوند براى همه انسانها قرار داده است، بهره‏مند شوند. ما به بهترین وجه از آنان نگهدارى می کنیم. در جمهورى اسلامى کمونیستها نیز در بیان عقاید خود آزادند ….》 [۳] ، زیرا خود به خوبی بر این امر واقفند که اگر فضای آزاد اندیشی مهیا شود این گفتمان اصلاح و اصلاح طلبی مبتنی بر اندیشه های اصیل امام است که بر تفکرات تنگ نظرانه غلبه پیدا می کند و اساس مطلق گرایی و دگم اندیشی عده ای است که برچیده خواهد شد .

قریب به سه دهه از عروج ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب می گذرد و این زمان طولانی فرصت خوبی بود تا در غیاب یاران و نزدیکان خمینی ، اندیشه های امام راحل به فراموشی سپرده شود و از قافله جا ماندگان دیروز و نوانقلابیان امروز مطابق امیال و منافع خود ترجمانی جدید از امام و انقلاب برای جامعه و بخصوص نسل جوانی که محضر روح الله را درک نکرده است ارائه دهند . تعریفی بدور از واقعیت که تحریف ماهیت اصلی انقلاب را نشانه گرفته است .

۱- صحیفه امام ، جلد ۶، صفحه ۳۲۳
۲- همان ، جلد ۹ ، صفحه ۳۰۴
۳- همان ، جلد ۴ ، صفحه ۳۶۳

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

+ 63 = 66