۱۰:۴۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ سید جواد موسوی :

آمریکای پساترامپ

حال که پوپولیسم ترامپ در آمریکا قدرت را به دست گرفته و در مدت اندک رفتارهای نسنجیده ای از خود بروز داده نقش کنشگران سیاسی و اجتماعی جامعه آمریکا حساس تر از پیش شده چون امروز فردی در راس قدرت سیاسی و اجرایی آمریکاست که به گفته اکثر تحلیل گران بین المللی غیر قابل پیش‌بینی است و از آنجا که آمریکا در نظم پی‌ریزی شده فعلی جهان تاثیرگذاری بسیار زیادی دارد، لذا اقدامات رییس‌جمهور آمریکا می تواند تلاطم زیادی در جهان ایجاد کند، از این رو مردم آمریکا و سیستم سیاسی آن باید با مهار رفتارهای غیر اصولی ترامپ از...

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)-سید جواد موسوی:

پس از روی کار آمدن ترامپ و تحویل رسمی قدرت در آمریکا شاهد اعتراضات گسترده خیابانی و اشکال دیگری از اعتراض از سوی اقشار مختلف جامعه آمریکا بوده ایم. هرچند این اعتراضات از زوایای مختلفی قابل بررسی و ارزیابی است اما از یک جهت این اعتراضات نشانه خوبی در میان خبر های بد است زیرا در جهان در هم تنیده امروز که تمام مولفه هایش جهانی شده همه بشر در قبال همه اتفاقات مسولیت دارند.

 همانگونه که پیمانهای بین المللی در مورد کاهش آلاینده ها مبارزه گرمایش زمین و غیره امضا شده و همانگونه که تمام بورس‌های جهان نسبت به هم واکنش داشته و به طور مثال کاهش سرعت رشد اقتصادی چین بر بورس‌های اروپایی هم اثرگذار است، در سایر مسائل نیز به همین گونه است لذا رای مردم و انتخاب آنان برای سپردن سکان اجرایی کشورشان به دست افراد نیز بر سرنوشت سایر ملل تاثیر گذار است و هر چه اثرگذاری یک کشور در عرصه بین‌المللی بیشتر، مسولیت شهروندان آن کشور در مقابل جامعه جهانی سنگین تر است.

 حال که پوپولیسم ترامپ در آمریکا قدرت را به دست گرفته و در مدت اندک رفتارهای نسنجیده ای از خود بروز داده نقش کنشگران سیاسی و اجتماعی جامعه آمریکا حساس تر از پیش شده چون امروز فردی در راس قدرت سیاسی و اجرایی آمریکاست که به گفته اکثر تحلیل گران بین المللی غیر قابل پیش‌بینی است و از آنجا که آمریکا در نظم پی‌ریزی شده فعلی جهان تاثیرگذاری بسیار زیادی دارد، لذا اقدامات رییس‌جمهور آمریکا می تواند تلاطم زیادی در جهان ایجاد کند، از این رو مردم آمریکا و سیستم سیاسی آن باید با مهار رفتارهای غیر اصولی ترامپ از طرق دموکراتیک، اعتراض های مدنی و سایر شیوه ها اثرات تخریبی این انتخاب خود را کاهش دهد.

در این راستا اگر به اعتراضات چند روز اخیر نگریسته شود مایه امید بخشی و نشانه زنده بودن جامعه مدنی در آمریکاست. جامعه‌ای که دغدغه هایش فراتر از روزمره گی های معمول برای اکثریت غیر سیاسی جامعه است. بخشی که حفظ اصول دموکراتیک و آزادی های اساسی برایش مهم تر از مسائل اقتصادی شخصی است و این موضوع مایه خوش بینی است تا قدرت ترامپ مهار شده و با تاثیرگذاری بر نمایندگان کنگره و سنا آنان را  به موضع گیری در برابر تصمیمات تنش زا وادار کند اما همانگونه که در بالا ذکر شد به علت تاثیر گذاری بین المللی آمریکا این جنبش مدنی باید برای خود رسالتی بین المللی را در نظر بگیرد چرا که دامنه تصمیمات رئیس جمهور آمریکا محدود به جغرافیای آمریکا نیست، زیرا پس از سقوط شوروی و پی ریزی نظم نوین بین المللی آمریکا در جهان تک قطبی نقش راهبری برای خود تعیین کرد و تا حدود زیادی این نقش را اجرا نمود اما اگر ترامپ بخواهد براساس شعار های وعده داده شده اش وبه شیوه چند روز اخیر عمل کند نقش راهبری آمریکا بدون تردید کاهش یافته و روند عبور جهان از نظام تک قطبی به سوی نظام چند قطبی سرعت فزاینده تری خواهد گرفت.

در این جهت نقش کشورهای مخالف آمریکا در نزدیکی و همگرایی با متحدان فعلی آمریکا و جداکردن آنان از آمریکا و ترغیب آنان به استقلال می تواند بسیار اثر گذار باشد، چرا که از هم اکنون کشورهای اروپایی از جمله فرانسه به دنبال بررسی ایجاد یک نیروی نظامی مستقل از ناتو وآمریکا هستند و به نظر می رسد ناسیونالیسم اروپایی فرصت را برای بیرون آمدن از زیر سایه آمریکا بعد جنگ جهانی دوم مناسب یافته و پس شکل گیری بلوک اقتصادی یک پارچه و تشکیل پول واحد شکل گیری ارتش واحد اروپایی منهای آمریکا آخرین گام در این راستاست و به نظر می رسد با ظهور ترامپ شاهد تولد زود هنگام جهان چند قطبی خواهیم بود البته باید منتظر ماند و دید سیاست نگاه به درون ترامپ چگونه اجرا می شود و یا سیاستمداران آمریکایی و جامعه مدنی آمریکا چقدر در مهار ترامپ موفق خواهند بود.

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

62 + = 64