۱۸:۰۷ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

بیانیه ی انجمن اسلامی پیرو خط امام دانشگاه یاسوج در خصوص حکم حبس فعالان ارشد اصلاح طلب

درجامعه کنونی ما برخوردهایی که با فعالان احزاب می شود نه تنها نزاع های گسیخت آور را به نزاع های کارکردی تبدیل نمی کند، بلکه زمینه بی اعتمادی مردم نسبت به بعضی نهادها را افزایش می دهد و جامعه تبدیل به جامعه تک صدا،و به رسمیت نشناختن دیگری میشود. به تعبیر دیگر وقتی صدای مخالفی شنیده نشود و اندیشه ها آزادانه بیان نشوند(حتی اگر حداقلی برای اگاهی عموم بیان بشود سعی میکنند با ترفند های همیشگییشان (ضد انقلابی و تشویش اذهان عمومی) آن را خاموش کنند) آن جامعه نه تنها به فساد و لجن کشیده و تیشه به ریشه خود...

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)-دانشگاه:

حزب به معنای عام و وسیع پدیده ای است همزاد جوامع سیاسی که درآن افراد برای کسب قدرت در چهارچوب قوانین منعقد شده در همان جامعه دست به  نوعی گروه عملیاتی می زنند.مقصود این است که بازیگران اصلی صحنه سیاست در نظام های دموکراتیک را تشکیل میدهند.احزاب ازیک طرف به تلطیف نزاع های سیاسی پرداخته و برخورد های گسیخت اور گذشته را به نزاع های کارکردی تبدیل می کنند که این خود زمینه سازجامعه ای مطلوب و پویا خواهد بود،از طرف دیگر در ارتباط با یکدیگر مجموعه ای سیاسی را بوجود می اورند که تقریبا تمام زندگی سیاسی را در خود خلاصه می کنند.

 احزاب در کشورهای جهان سوم با یک بحران حیاتی مواجه اند که اگر مورد قبول اکثریت ملت باشند جایی برای آنها نسیت و باید در حاشیه بمانند ،ناگفته نماند این(بحران در حاشیه ماندن احزاب) خود به خود جامعه را به پرتگاهی خواهد برد به ارتفاع دیوار چین.

درجامعه کنونی ما برخوردهایی که با فعالان احزاب می شود نه تنها نزاع های گسیخت آور را به نزاع های کارکردی تبدیل نمی کند، بلکه زمینه بی اعتمادی مردم نسبت به بعضی نهادها را افزایش می دهد و جامعه تبدیل به جامعه تک صدا،و به رسمیت نشناختن دیگری میشود. به تعبیر دیگر وقتی صدای مخالفی شنیده نشود و اندیشه ها آزادانه بیان نشوند(حتی اگر حداقلی برای اگاهی عموم بیان بشود سعی میکنند با ترفند های همیشگییشان (ضد انقلابی و تشویش اذهان عمومی) آن را خاموش کنند) آن جامعه نه تنها به فساد و لجن کشیده و تیشه به ریشه خود خواهد زد، بلکه هر کسی (صاحبان قدرت) به نحوی تلاش میکند برای پیشبرد اهداف خود به قدرت های بیرونی متوسل شود.با این تفاسیر قطعا احزاب که باید نقش دولت های سایه را بازی کنند روز به روزنقششان کم رنگ و کمرنگتر میشود. وبه تعبیر سید جواد طباطبایی اندیشه سیاسی رو به زوال میرود.

خبر حکم حبس فعالان حزب مشارکت به دلیل مشارکت برای رسیدن به جامعه ای مطلوب ،جامعه ای که آرمان امام(ره) و انقلاب و شهدای هشت سال جنگ تحمیلی و شهدای حرم ،این روز ها مردم رانگران کرده است.این اقدام علیه فعالان مدنی یک حزب به رسمیت شناخته شده، حزبی که نزدیک به ۲۰ سال از عمرش می گذرد ما را پر از اظطراب و اشوب های ذهنی کرده است که نکند به تعبیر هگل تاریخ میخواهد تکرار شود؟ بله تاریخ در حال تکرار است.

-اگر دیروز ناصرالدین شاه مدیر پرآوازه ملت را(امیر کبیر) با نادانی تمام به قتل رساند و به عمر اصلاحات امیر پایان داد،

-اگردیروزقائم مقام فراهانی رابنیادگرا های واپسگرا پس زدند و برای کوتاه کردن دست قائم مقام از اصلاحاتی که منافعشان را به خطر انداخت با بیگانگان سر یک سفره نشسته اند،

-اگر دیروز محمدعلی شاه با چراغ نفتی در شب دنبال بزرگ مرد مشروطه (تقی زاده) میگشت تا چشمانش را از حدقه بیرون بیاورد واگر دیروز مجلس را به توپ بست و به کمک روس ها مشروطه خواهان آذربایجان را از دم تیغ گذراند،

-اگر دیروز رضاخان ،مصدق را به احمدآباد تیعید کرد و نزدیک به بیست سال او را از سیاست دور نگه داشت،

-اگر دیروزمحمدرضاشاه و همفکران داخلی اش با کمک بیگانگان دولت ملی مصدق را با طرح کودکانه زمین زده اند و بعد در دادگاه نظامی محکومش کرده اند،

پس عزیزان امروز هم این ها می توانند کبوتران عاشق با آرزوهای پرواز ما را به قفس بیاندازند.

 انجمن اسلامی پیرو خط امام دانشگاه دولتی یاسوج

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

+ 83 = 85