۰۷:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۳/۴

دوگانه سازش- مقاومت و سوال بی جواب مشکلات داخلی

پیشرفت مبتنی بر انقلاب اسلامی که در واقع پیشرفت با محوریت عدالت است، باعث می‌شود علاوه بر اینکه ما بتوانیم در مقابل فضای خارجی علیه ایران سرخم نکنیم، بتوانیم از طریق الگو شدن در بین کشورهای دیگر در عین حفظ جهت‌گیری اصولی انقلاب در حمایت از مستضعفین به صدور پیامهای انقلاب اسلامی نیز تحقق عینی ببخشیم.

jalili«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): در روزهای شروع تبلیغات انتخابات به سر می بریم. هر چند که بسیاری از فعالان عرصه سیاسی معتقدند فضای انتخاباتی امسال خیلی دیرتر از آنچه در سالهای قبل تجربه شده است، شکل گرفته؛ اما در همین فضا نیز کاندیداها از مدتی قبل آغاز به طرح شعارها و گاه برنامه‌های خود نموده‌اند. و به اصطلاح فعالین امروز از مدتی پیش به دنبال سر و سامان دادن به گفتمان خود بوده اند تا از طریق آن خود را به جامعه بشناسانند و یا در قامت یک روشنکفر مشکلات جامعه را  به جامعه منتقل کنند؛ هر چند افرادی که با رویکرد اخیر وارد شده‌اند بسیار بسیار اندکند و یا حتی نایاب!

از جمله مباحث مهم پس از انقلاب اسلامی، رویکرد سیاست خارجه کشور در قبال کشورهای مختلف از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی است. ماهیت ضد ظلم انقلاب اسلامی و پیامهایش به عنوان ایدئولوژی(مکتب) رقیب کمونیسم و سرمایه‌داری در حمایت از مستضعفان، همواره نظامهای شرقی و غربی را به مقابله با جمهوری اسلامی به عنوان نظام برآمده از انقلاب اسلامی می‌کشانده است؛ تا آنجا که ابتدا برای سرنگونی نظام سیاسی برآمده از انقلاب کوشیدند  و پس از آن به دنبال استحاله آن برآمدند.

از نمونه دشمنی‌هایی که این روزها جامعه ایران با آن روبروست، بحث تحریم‌ها از جمله تحریم‌های اقتصادی است. امری که مستقیما به سمت مردم نشانه گرفته شده است تا با اختلال در کارآمدی نظام اسلامی و در نهایت جدایی بین نظام و مردم، پشتوانه مردمی نظام و به تعبیری مشروعیت نظام را از او بگیرد تا مقدمه ای شود برای امتیاز گیریهای بعدی!

حال با شروع رقابتهای انتخاباتی و با توجه به اینکه مسئله سیاست خارجه، نوع تعامل ما در عرصه سیاست خارجه و بالاخص رابطه با آمریکا و برخی از دیگر کشورهای اروپایی از روزنه تحریم‌ها و مسائل معیشتی مردم به عنوان مسئله ذهنی بسیاری از مردم تبدیل شده است، کاندیداهای مختلف دست به برنامه‌ریزی برای پر کردن سبد رای خود از این بین زده‌اند.

در فضای کنونی عده‌ای با کوبیدن بر طبل سازش در قالب کلیدواژه‌هایی چون تنش‌زدایی، عدم ماجراجویی، مذاکره با آمریکا و کلیدواژه‌های دیگر به دنبال آن هستند تا از تصور برخی افراد جامعه مبنی بر بهبود وضع موجود در سایه سازش استفاده کرده و سبد رای خود را پر نمایند.

در مقابل نیز عده‌ای با تاکید بر مقاومت در قالب کلیدواژه‌هایی چون استکبارستیزی و یادآوری وقایع تاریخی مبتنی بر نگاه سازش محور، برآنند تا با تکیه بر غرور ملی، در نگاه خوشبینانه به رسالت انقلابی خویش مبنی بر انتقال ضرورت مقاومت به جامعه عمل نمایند و بخشی از آراء جامعه را از آن خود کنند.

دوگانه فوق که مدتی است در فضای سیاسی کشور به موضوعی قابل بحث تبدیل شده است، از وجوه مختلف قابل تأمل است. اما سوالی که در اینجا بایستی به آن پرداخت این است که به راستی این دوگانه چه میزان حقیقی و مبتنی بر شرایط موجود کشور می‌باشد؟

نکته مهمی که نباید در این بین نادیده گرفته شود، این است که بین کسانی که مدام بر صرف مقاومت تاکید می کنند و آنها که در قالب لفافه به سازش گرایش دارند، یک ویژگی مهم مشترک وجود دارد که هر دو قشر مشکلات را به گردن خارج از ایران می‌اندازند و به نوعی ضرورت وجود تئوری و توانایی برای مدیریت امور داخلی کشور را نادیده می انگارند یا دست کم می گیرند.

در این بین آسیب‌شناسی درستی از انقلاب اسلامی و مشکلات کنونی کشور می‌تواند ما را به شناخت اولویت کشور در این برهه و به تبع آن شناخت نامزد اصلاح رهنمون کند.

تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی که از سمت دشمنان ملت ایران و همراهانشان به کشور ایران وارد می‌آید، هر چند زمینه خارجی دارند، اما علت اصلی موثر واقع شدنشان در داخل است. در حقیقت در صورتی که فضای داخلی کشور (و به طور مشخص اقتصاد در این روزها) سامان مناسب یافته بود، شاهد این چنین مشکلاتی نبودیم. به واقع آنچیزی که امروزه می‌توان به وضوح مشاهده نمود این است که عدم پیشرفت ما باعث این گشته است که نتوانیم در فضای جهانی حقوق خودمان را به طور تمام و کمال بدست آوریم و آرمانهای جهانی انقلاب اسلامی در زمینه حمایت از مستضعفین در چهارچوب قانون اساسی(همچون عدم دخالت در کشورهای دیگر و …) انجام دهیم.

پیشرفت مبتنی بر انقلاب اسلامی که در واقع پیشرفت با محوریت عدالت است، باعث می‌شود علاوه بر اینکه ما بتوانیم در مقابل فضای خارجی علیه ایران سرخم نکنیم، بتوانیم از طریق الگو شدن در بین کشورهای دیگر در عین حفظ جهت‌گیری اصولی انقلاب در حمایت از مستضعفین به صدور پیامهای انقلاب اسلامی نیز تحقق عینی ببخشیم.

به عبارت روشن و واضح تر امروزه کمیت ما نه از جهت استقلال سیاسی، که از جهت استقلال اقتصادی می لنگد. استقلال اقتصادی که ریشه آن در حرکت دادن چرخ‌های تولید، مبارزه با ساختارهای دلالی، اصلاح ساختار بانکها، قطع وابستگی به ارز و نظام بانکی بین المللی، قطع وابستگی به نفت و … است.

غرض از طرح این مبحث اینکه یکی از مهم ترین معیارهای ما برای سنجش کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری،بایستی  ارائه طرح، راهبرد و برنامه ناظر به مسائل اصلی اقتصاد ایران باشد؛ زیرا در این صورت است که می توانیم در مقابل استکبارجهانی با دستی پر از منافع ملت ایران حراست نموده و در سیاست خارجی مقاومت کنیم.

منبع: عدالتخواهی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

39 - 34 =