۰۸:۱۰ - ۱۳۹۳/۰۱/۹

جایگاه «جمهور» و «رأی» در نگاه امام خمینی

انتخابات در انحصار هیچکس نیست، نه در انحصار روحانیون است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروه هاست. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است و انتخابات برای تاثیر سرنوشت شما ملت است... ملت همه چیز را می فهمد، میفهمد کی آدم صالح است کی آدم ناصالح. البته گاهی هم یک کسی خودش را جا میزند، اما این گاهی است. هر کسی در هر شهری که هست، طول این 20، 30 سالی که همراه با این مردم بوده میداند که اینها کدام یکی شان از ریشه های آنهاست.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): «مردم» پیش از آنکه لفظی برای سیاست ورزی باشد، آرمانی عمیق و بلند در اندیشه امام خمینی(ره) است. شاهد آنکه به جای دم زدن از مردم، حق انتخاب را در اختیار مردم می نهاد و آن را نه فقط میزان عمل خود که میزان عمل حکومت اسلامی می دانست.

imam 50 (4)

    ۱- اعتماد به آرای عمومی: برنامه ما این است که رجوع کنیم به آرای عمومی، به آرای مردم… قهرا مردم وقتی آزاد هستند یک نفر صالح را انتخاب می کنند و آرای عمومی نمی شود خطا بکند. صحیفه امام، ج ۵، صص ۳۲۳- ۳۲۲

    ۲- چه روحانی، چه غیر روحانی: یکی از وظایف مهم شرعی و عقلی ما برای حفظ اسلام و مصالح کشور، حضور در حوزه های انتخابیه، و رای دادن به نمایندگان صالح کاردان و مطلع بر اوضاع سیاسی جهان و سایر چیزهایی که کشور به آنها احتیاج دارد است: چه از روحانیون باشند، چه نباشند و مجلس چنانچه محتاج به علما و روحانیون مطلع از احکام شرعی و سیاسی اسلام است، محتاج به متخصصین رشته های مختلفی است که کشور احتیاج به آنها دارد. صحیفه امام، ج ۱۸، صص ۳۳۷- ۳۳۶

    ۳- دفاع ملت از رای خود: مردم جمهوری اسلامی می خواهند، جمهوری غربی را [نمی خواهند] جمهوری کمونیستی نمی خواهند مردم.

    مردم، جمهوری اسلامی می خواهند. مردم شما را وکیل کردند که جمهوری اسلامی درست کنید. کسی که مخالفت کند با احکام اسلام، مخالف با جمهوری اسلامی است: مخالف با رای موکلین است، آنها شما را وکیل نکردند برای این امر… آن قدری که شما اختیار دارید در این مجلس، این است که جمهوری اسلامی را بر طبق موازین اسلامی پیاده کنید… ما بین راهیم. آقا، سستی نکند ملت ما. اگر وکلاشان خواستند برخلاف اسلام عمل بکنند، مردم مختارند که وکلارا عزل شان بکنند، بریزندشان دور. آنها خیال می کنند که نه، این خلاف آزادی است. شما دارید دیکتاتوری می کنید! شما دارید در مقابل ملت می ایستید. ملت اسلام را می خواهد، شما می گویید لازم نیست! ملت ولایت فقیه را می خواهد که خدا فرموده است، شما می گویید خیر، لازم نیست! و شما می خواهید چند نفر آدم را بر سایرین تحمیل بکنید. این دیکتاتوری است: نه اینکه اکثریت در آنجا که با آنهایی است که اسلام را می دانند چه است و تبعیت اسلام را هم دارند. شما چند نفر ایستاده اید در مقابل اسلام. صحیفه امام، ج ۱۰، صص ۲۲۳- ۲۲۱٫

    ۴- منتخبین شما بازیگر نباشند: مردم را توجه بدهید به اینکه شما می خواهید اسلام را حفظ کنید، باید منتخبین شما اشخاصی باشند که توجه به اسلام داشته باشند، متعهد به اسلام باشند، بازیگر نباشند، به شرق و غرب توجه نداشته باشند. صحیفه امام، ج ۱۸، ص ۱۷۳

    ۵- مردم در انتخابات آزادند: همانطور که بارها گفته ام، مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند، و هیچ فرد و یا گروه و دسته یی حق تحمیل فرد و یا افرادی را به مردم ندارند. جامعه اسلامی ایران، که با درایت و رشد سیاسی خود جمهوری اسلامی و ارزش های والای آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفته اند و به این بیعت و پیمان بزرگ وفادار مانده اند، مسلم قدرت تشخیص و انتخاب کاندیدای اصلح را دارند. البته مشورت در کارها از دستورات اسلامی است… ولی هیچ کس نباید توقع داشته باشد که دیگران اظهارنظر و اظهار وجود نکنند. صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۹

    ۶- یک بار سیلی خوردیم: زن و مرد، هر مکلف همانطور که باید نماز بخواند، همانطور باید سرنوشت خودش را تعیین کند. ما یک سیلی خوردیم از اشتباه، ما همه این نابسامانی هایی که الان داریم برای اینکه اشتباه کردیم، نباید اشتباه تکرار بشود. دنبال این باشید که یک نفر صددرصد مکتبی، اسلامی، در خط اسلام، برای ریاست جمهور انتخاب کنید. همه گروه ها و همه جمعیت ها، همه علمای بلاد و همه مردم بلاد باید در این امر حیاتی که اگر اشتباه باز بکنیم، باز بعد از چندی باید یک عزلی پیش بیاید و دوباره از سرگرفتار بشود، باز اشتباه نکنیم. صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۲۸

    ۷- می خواهند وانمود کنند که مردم بی تفاوتند: ملت شریف و مبارز ایران! دشمنان اسلام و نهضت، در خارج و داخل، تبلیغات زهرآگین خود را شروع کردند، و چنین وانمود می کنند که مردم در این انتخابات بی تفاوتند و به سردی و سستی گراییده اند. می خواهند شما را متهم کنند که از جمهوری اسلامی رو برگردانیده اید. از شما ملت مبارز انتظار دارم که با شرکت همگانی خود یاوه سرایان را رسوا کنید. صحیفه امام، ج ۹، ص ۲۵۹

    ۸- به کسی توهین نشود: نصیحتی است از پدری پیر به تمامی نامزدهای مجلس شورای اسلامی که سعی کنید تبلیغات انتخاباتی شما در چارچوب تعالیم و اخلاق عالیه اسلام انجام شود: و از کارهایی که با شئون اسلام منافات دارد جلوگیری شود. باید توجه داشت که هدف از انتخابات در نهایت، حفظ اسلام است. اگر در تبلیغات حریم مسائل اسلامی رعایت نشود، چگونه منتخب، حافظ اسلام می شود. باید سعی شود تا خدای ناکرده به کسی توهین نگردد: و در صورتی که رقیب انتخاباتی به مجلس راه یافت، به دوستی و برادری، که چیزی شیرین تر از آن نیست، لطمه یی نخورد. صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۹

    ۹- هر کس فقط یک رای: هیچ کس در انتخابات بر دیگری مقدم نیست، همه افراد ملت یک جور هستند در انتخابات، یعنی همان آدمی که یک کار کوچکی انجام می دهد با آن کسی که در راس همه امور است در باب انتخابات هیچ با هم فرقی ندارند، این یک رای دارد، آن هم یک رای دارد. صحیفه امام، ج ۱۸، صص ۳۸۱- ۳۸۰

    ۱۰- اخلالگرها: توجه بکنید که اخلالگرها نیایند خرابکاری بکنند. بلااشکال در زمان انتخابات یک دسته اخلال گر هم پیدا می شوند که می خواهند خدشه دار بکنند و می خواهند هیاهو بکنند، این کارها را بکنند. این را باشدت جلویش را بگیرند که اخلال کنند. صحیفه امام، ج ۱۸، صص ۳۸۱- ۳۸۰

    ۱۱- انتخابات در انحصار هیچ کس نیست: انتخابات در انحصار هیچ کس نیست، نه در انحصار روحانیون است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروه هاست. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است و انتخابات برای تاثیر سرنوشت شما ملت است. صحیفه امام، ج ۱۸، صص ۳۶۹-۳۶۷

    ۱۲- ملت افراد صالح را می شناسد: این ملت همه چیز را می فهمد، می فهمد کی آدم صالح است کی آدم ناصالح. البته گاهی هم یک کسی خودش را جا می زند، اما این گاهی است. هر کسی در هر شهری که هست، طول این ۲۰، ۳۰ سالی که همراه با این مردم بوده می داند که اینها کدام یکی شان از ریشه های آنهاست. کدام شان نیستند. می فهمند کی بوده است که در آنجا خوش رقصی کرده و کی بوده است که نه، آنطور نبوده، مخالف بوده و نتوانسته صحبت کند، می شناسند. مردم آنهایی را باید انتخاب بکنند که می شناسند که به این ملت خدمتگزار است و دلش برای این طبقه ضعیف می سوزد. صحیفه امام، ج ۸، ص ۱۴۹

    ۱۳ – انتخابات الهی: باید انسان توجه کند به اینکه آیا من که می خواهم یک کسی را انتخاب کنم، اگر این کس یک نفر دیگری از او بهتر بود لکن ارتباطی با من نداشت بلکه با من دلخوری داشت، آیا او را کاندیدا می کردم؟ اگر او را هم کاندیدا می کرد معلوم می شود که این برای خدا دارد کار می کند، کار به خودش ندارد. و اگر این طور نشد بداند که مساله، مساله شیطانی است نه مساله خدایی. صحیفه امام، ج ۱۸، ص ۳۱۱

    ۱۴- سرنوشت خود را به کسی که لایق نیست، ندهید: ممکن است که اگر شماها یا سستی کنید برای یک همچو امر مهمی و طوری باشد که به نظر بیاید که بی تفاوتید – اگر شد: بروید رای بدهید، اگر نشد نروید – و یا گروه های شما با هم اختلاف پیدا بکنند، ممکن است اشخاصی که لایق این مقام نباشند به این مقام برسند. این امری است که بسته به نظر خودتان و باید با تمام قوا جدیت کنید که سرنوشت اسلام و مسلمین را به دست کسی که لایق برای این مقام نباشد، ندهید. و من امیدوارم که با اتکال به خدا این مطلوب هم حاصل بشود. صحیفه امام، ج ۱۱، ص ۴۸۵٫

منبع: روزنامه اعتماد (شماره ۲۵۳۲)

::::

 

برچسب‌ها: ٬

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

29 - = 22