۱۳:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۲

مسلک حسین مسلک آزادی و آزادی خواهی است

درطریقت حسین ، جان بی ارزش چه بهایی دارد که بخواهد مانع از وصل بشر به مقصودش شود. چنین بی باکانه دل به دریای دشمن می زند و «هیهات من الذله » را فریاد می کند. همانا ایمان به هدف و آزادی است که از حسین انسانی می سازد که حتی زیر دشنه دشمن اینچنین طریقتش را فریاد بر می آورد : « بسم الله و بالله و فی سبیل الله ... »

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)-جامعه مجازی :

امیرمحمد تاجیک دبیر تشکیلات انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در صفحه اینستاگرام خود نوشت :

محرم برای هر انسانی یک دانشگاه است . مسلک حسین مسلک آزادی و آزادی خواهی است . در طریقت حسین هیچ چیز ورای ارزش انسان نیست . او معتقد است که انسان آزاد آفریده شده است. رها از زنجیرهای جور و نیرنگ این دنیا و به دنبال یک هدف ،آرمان و ارزش که اصلاح جامعه باشد .اصلاح جامعه ای کرم خورده و فاسد و به جز حسین کدام روشن فکر و کدامین مصباح الهدی است که این درد و واپس ماندگی جامعه اش را ببیند و در راه اصلاح آن از جان خود و خانواده اش نیز دریغ نورزد.
درطریقت حسین ، جان بی ارزش چه بهایی دارد که بخواهد مانع از وصل بشر به مقصودش شود. چنین بی باکانه دل به دریای دشمن می زند و «هیهات من الذله » را فریاد می کند. همانا ایمان به هدف و آزادی است که از حسین انسانی می سازد که حتی زیر دشنه دشمن اینچنین طریقتش را فریاد بر می آورد : « بسم الله و بالله و فی سبیل الله … »
حسین و زندگانی عزتمندانه دو واژه ناگسستنی تاریخ اند . حسین همانقدر که از بخشش جانش باکی ندارد ؛ مرد مذاکره و منطق نیز هست.در طریقت حسین منطق مذاکره بر رقص شمشیر ارجحیت دارد. از مدینه تا کربلا و حتی تا آخرین دقایق امید به اصلاح دارد . مذاکره می کند تا هدایت کند و سفینه النجاه جامعه خویش و پیروان جدش رسول الله (ص) باشد . اما زمانی که آخرین امید هایش برای اصلاح از طریق مذاکره به یاس بدل می شود خون خود را فدای راه اصلاح گری می کند .
او خود می فرماید : «انما خرجت لطلب الاصلاح فی امه جدی.» یعنی خون می دهد تا اوضاع امت جدش اصلاح شود ؛خونی که می رود تا همیشه تاریخ پیروز بر شمشیر باشد . خونی که می رود تا بن مایه ی قلم اندیشمندان و اصلاح گران و خوار چشم زورگویان و مستبدان تاریخ باشد. حسین مظلوم است و مظلومیتش ختم به محرم ۶۱ هجری نمی شود . حسین مظلومیتی نقش بسته بر صحنه ی تاریخ است .
ماندگار ترین میراث عاشورا آزادی خواهی است و به راستی این سر حسین (ع) است که بر بالای نیزه ، همیشه تاریخ بیرق آزادی خواهان جهان و نشان راه برای روشن فکران و اصلاح طلبان اعصار و قرون خواهد بود.

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

41 - = 31