۱۰:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۳/۱۸

زنی که به احمدی نژاد شکایت برده بود

یک روز خانمی از بی کفایتی قوه قضائیه و کسانی چون سعید مرتضوی به شهردار تهران پناه برده بود، حالا همان آدم های بی کفایت، مقربین شهردار سابق و رئیس جمهور فعلی اند!

06«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)- سرویس جامعه مجازی:

بنازم گردش روزگار را

یک ماه قبل در حاشیه چهارمین جلسه دادگاه کهریزک، گزارش و عکس زن میانسالی منتشر شد که از صبح در مقابل در دادگاه منتظر ایستاده بود تا یک جمله را به دادستان سابق بگوید. او در جمع خبرنگاران گفت: “دخترم را در آمریکا کشتند. برای پیگیری پرونده اش چند بار به دادسرا رفتم. اینقدر به آنجا رفت و آمد داشتم که یک روز مرتضوی مرا به سخره گرفت و گفت: امروز کارت ورود زده ای؟ امروز اینجا آمدم تا وقتی از دادگاه می آید به او بگویم کارت ورود و خروجت را زده ای؟”
عکس آن خانم را که دیدم یاد فیلم تبلیغاتی احمدی نژاد(۸۴) افتادم. زنی که به احمدی نژاد مراجعه کرده و می گفت دخترم را در امریکا کشته اند و هیچ کس پرونده اش را پیگیری نمی کند. به نظرم این خانم همو باشد، البته اگر هم نباشد در اصل قضیه تفاوتی نمی کند. شما نگاه کنید گردش روزگار را. یک روز خانمی از بی کفایتی قوه قضائیه و کسانی چون سعید مرتضوی به شهردار تهران پناه برده بود، حالا همان آدم های بی کفایت، مقربین شهردار سابق و رئیس جمهور فعلی اند!

پ ن: روابط حسنه مرتضوی با احمدی نژاد، یک طرف، رابطه نزدیک او و ملک زاده با شخص هاشمی شاهرودی بماند!

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

29 + = 38