۱۵:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ دبیر تشکل عضو هیات موسس اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان پیرو خط امام :

اجازه حضور به حلقه امنیتی که مخالفان خود را تهدید به پرونده سازی کند نمیدهیم

بله عملا انجمن اسلامی علوم پزشکی شیراز از تابستان 95 از این اتحادیه اخراج شده است و حق دخالت در امور داخلی این مجموعه را ندارد. انجمنی که مورد حمایت تشکل های اقدارگرا و اصولگرای دانشگاه است قرابت گفتمانی هم با سایر اعضا ندارد. مساله به حمایت اصولگرایان و نهاد رهبری هم ختم نمی شود. بنده در این ماجراهای اخیر به قطعیت رسیدم نهادهای امنیتی هم از این تشکل حمایت می کنند. این چه تشکل دانشجویی اصلاح طلبی می تواند باشد که مورد حمایت نهاد امنیتی است؟ اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان پیرو خط امام مجموعه ای نیست که چنین...

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)-استودیو مبارزه:

ماجراهای اخیر انجمن های اسلامی دانشجویان پیرو خط امام و اتحادیه آنها در هفته های اخیر مجددا نقل بسیاری از مجالس شده است و در این مدت چندبار مورد سوال خبرنگاران از وزیر علوم و معاون فرهنگی وزیر قرار گرفته است. هیات موسس اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان پیرو خط امام به عنوان اولین اتحادیه انجمن های اسلامی در ۱۴ خرداد ۹۳ طی بیانیه ای اعلام موجودیت کرده بود.

خبرنگار مبارزه با توجه به حواشی اخیر به سراغ یکی از قدیمی ترین تشکل های موسس این مجموعه رفته است و چند و چون آخرین تحولات این مجموعه را جویا شده است.

رامین کیانی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام دانشگاه شهید چمران اهواز به سوالات مبارزه پاسخ می دهد :

هدف از اعلام موجودیت اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان پبرو خط امام چه بوده است؟

رسالت جنبش دانشجویی از سال‌های آغازین تاسیس دانشگاه، نقد حاکمیت، ایستادگی در برابر خودکامگان، گسترش عدالت و تلاش برای تحقق جامعه مدنی بوده است. در سال‌های پس از انقلاب و در تنگناها دانشجویان با حفظ اتحاد درونی خود به تحلیل شرایط پرداخته و با ارایه راهکارهای دقیق همواره مسیر پیشرفت و توسعه را نمایان ساخته‌اند.
پس از دوران خفقان هشت ساله و احیای مجدد انجمن‌های اسلامی اصیل، بخشی از انجمن های اسلامی ای که در آن مقطع یعنی ۴ سال پیش و قبل از آن موجودیت قانونی داشتند در یک نشست سه روزه دور هم جمع شدند و به جهت انسجام، همکاری و اثرگذاری بیشتر، با پذیرش چارچوب اندیشه‌های امام خمینی و در جهت هموار نمودن راه رسیدن به آرمان‌های مقدسی از قبیل آزادی، عدالت و حاکمیت قانون در جامعه، در پی تشکیل اتحادیه‌ای کشوری برای گسترش هماهنگی‌ها و تعاملات بودند. در آن مقطع تقریبا هیچ طیف دیگری شکل نگرفته بود لذا چنانچه در بیانیه اعلام موجودیت هم بررسی کنید آنجا گفته شده است که این مجموعه به دنبال اتحاد همه طیف ها تحت یک اتحادیه یک پارچه و متکثر ست و البته خود آن متن بیانیه هم توسط کمیته ای مشترک از فعالین باسابقه طیف های مختلف آماده شده بود. که خب البته نهایتا نتیجه چیزی که تصور می شد نشد.

فکر می کنید چرا این اتحاد شکل نگرفت؟

من معتقدم مجموعه تشکل های طیف های مختلف باید به این جمع بندی می رسیدند که این اتحاد شکل بگیرد منتها عملا ما شاهد یارکشی طیف های مختلف بود یعنی هر کدام از طیف هایی که اعلام موجودیت میکردند بخشی از تشکل ها را به سمت خود می کشید و در موارد متعددی هم به دنبال تاسیس تشکل های موازی رفتند. من معتقدم این رفتارها مجموعه انجمن ها را از اتحاد دور کرد. در سال ۹۵ هم گفتگوهای زیادی حول ایده چند اتحادیه ای یا تک اتحادیه ای انجام شد که نهایتا می شود گفت همان نظر چند اتحادیه ای مورد پذیرش همه طیف ها قرار گرفت.

چرا فعالبت ها ی اتحادیه خط امام در دو سال اخبر نسبت سال های ابتدایی کمرنگ شده است؟

پاسخ این سوال بی ارتباط به حواشی اخیر این مجموعه نیست. اولا باید بگویم به دلیل آنکه این مجموعه نسبتا زمان بیشتری از شکل گیری آن می گذرد با حجم بیشتری از وقایع و اتفاقات رو به رو شده است و تا امروز تقریبا سه یا چهار نسل عوض کرده است که خب خود نشان از پویایی این مجموعه دارد و البته آفت هایی هم داشته است. یکی از آفت های این مجموعه حضور تشکل پرحاشیه و بحث برانگیز انجمن علوم پزشکی شیراز است. از همان ابتدای آغاز فعالیت این مجموعه واکنش های منفی ای بابت حضور این تشکل از فضای عمومی دریافت می کردیم. سابقه ی این انجمن در سال های ۸۷ و ۸۸ در همراهی با جریان سرکوبگر دانشگاه و حکمرانی مادام العمر برخی از عناصر معلوم الحال آن، باعث بدبینی به کل مجموعه می شد. بسیاری از انجمن هایی که در سال های گذشته از اتحادیه خط امام جدا شدند در واکنش به ماهیت این انجمن جدا شدند. خود این انجمن از سال ۹۲ تا کنون سه مرتبه تصفیه و انشقاق داشته است. یعنی بخشی از بدنه ی آن در اعتراض به رفتارهای دو نفر از سران آن که از یک حلقه خاص هستند از این انجمن جدا شدند. عموما صحبت همه ی آن ها هم یکی است، روابط مشکوک این انجمن با نهادهای ضددانشجویی بیرون از دانشگاه و رویکرد حذفی و غیردموکراتیک نسبت به دانشجویان اصلاح طلب و تقلب فاحش در انتخابات های انجمن

مگر این انجمن در آن سال هایی که فعالیت اتحادیه بیشتر بود حضور نداشت؟

بله حضور داشت اما حضورش به همه مجموعه اتحادیه آسیب می زد خصوصا مساله ای که دو سال پیش در انتخابات این انجمن رخ داد باعث اتهام به کل مجموعه شد. در این فضا این انجمن به بقیه اعضای اتحادیه هم هیچ پاسخگویی نداشت لذا شورای عمومی اتحادیه تصمیم می گیرد برای روشن شدن موضوع کمیته ای حقیقت یاب به نمایندگی از خود به شیراز بفرستد تا از نزدیک از صحت ادعاها باخبر شود. وقتی کمیته در شیراز جلسات خود را با طرفین دعوا و مطلعین برگزار می کند از مسائل تلخی باخبر می شود که نشان میدهد بسیاری از اتهاماتی که در مورد این تشکل مطرح میشد متاسفانه صحت داشته است . البته بنده عضو این کمیته نبودم اما اعضای این کمیته در دسترس هستند و شما می توانید با خود آنها صحبت کنید. اما رای اکثریت اعضای کمیته بر اخراج فوری انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تعلق می گیرد. این مساله با مقاومت آن دو نفر عضو انجمن علوم پزشکی شیراز پذیرفته نشد لذا دست به اقداماتی زدند که اتحادیه را منفعل یا تعطیل کنند. خود این انجمن هم در همان برهه تا همین اخیرا تعلیق شد دفاترش بسته بود و هیج فعالیتی نداشت. بنابرین علت کمرنگ شدن فعالیت اخیر فتنه انگیزی این انجمن برای از هم پاشیدن این اتحادیه بود. وقتی آنها دیدند نتوانستند از آبروی اعضای این مجموعه برای تحکم خود به شرایط دانشگاه استفاده کنند تصمیم گرفتند اتحادیه را هم به انفعال بکشانند تا بقیه نتوانند مستقلا کاری بکنند.

در حال حاضر انجمن علوم پزشکی شیراز از اتحادیه اخراج شده است؟

بله عملا انجمن اسلامی علوم پزشکی شیراز از تابستان ۹۵ از این اتحادیه اخراج شده است و حق دخالت در امور داخلی این مجموعه را ندارد. انجمنی که مورد حمایت تشکل های اقدارگرا و اصولگرای دانشگاه است قرابت گفتمانی هم با سایر اعضا ندارد. مساله به حمایت اصولگرایان و نهاد رهبری هم ختم نمی شود. بنده در این ماجراهای اخیر به قطعیت رسیدم نهادهای امنیتی هم از این تشکل حمایت می کنند. این چه تشکل دانشجویی اصلاح طلبی می تواند باشد که مورد حمایت نهاد امنیتی است؟ اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان پیرو خط امام مجموعه ای نیست که چنین تشکلی را درون خود بپذیرد. ما دانشجوی اصلاح طلب خط امامی هستیم اجازه حضور یک حلقه امنیتی که مخالفان خود را تهدید به پرونده سازی می کند در این اتحادیه نمی دهیم. ما اجازه نمی دهیم اتحادیه خط امام، همچون طیف شیراز دفتر تحکیم توسط تعدادی نفوذی به لجن کشیده شود. حتما چند روز دیگر هم می خواهند همچون گذشتگان شان در این انجمن به دیدار احمدی نژاد بروند.

ماجرای مربوط به نشست یزد چه بود؟

ما در یک سال گذشته تلاش کردیم فتنه انگیزی های آن دو نفر عضو انجمن علوم پزشکی شیراز را کنترل کنیم و مجددا انجمن های عضو هیات موسس این اتحادیه را در کنار هم قرار دهیم. حتی ما در ابتدا اعلام کردیم چون مساله اخراج علوم پزشکی شیراز حاشیه ساز شده است فعلا آن را مسکوت قرار می دهیم تا بتوانیم اتحاد را برقرار کنیم لذا با هر ۲۰ انجمن عضو هیات موسس صحبت کردیم و تقریبا از اختلافات عبور کردیم.

در اواسط اردیبهشت ماه ۹۷، هیئت موسس اتحادیه تصمیم به برگزاری نشستی در دانشکده باهنر شیراز گرفت. در کمال ناباوری، این نشست علی رغم تمامی هماهنگی‌ها و اخذ مجوزها و موافقت‌های گوناگون از دانشگاه میزبان و مسئولین وزارت علوم، در آستانه برگزاری لغو شد. فشار نهادهای امنیتی و دستگاه‌های خارج از دانشگاه علت عدم برگزاری این نشست بود. البته نهاد امنیتی با حضور در دانشگاه میزبان مواردی را در مورد همان تشکل اخراجی مطرح کرده بود که تعجب همه ی ما را برانگیخت. دبیر انجمن میزبان می تواند در این باره توضیحاتی را به شما ارائه کند.

پس از آن هیئت موسس تصمیم به برگزاری نشست در دانشگاه ایلام گرفت، و قرار شد که اواخر تیرماه نشستی در این دانشگاه برگزار شود و مسائل مختلف اتحادیه مورد بحث و گفتگو قرار بگیرد.
اما به یکباره انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد مدعی میزبانی نشست هیئت موسس در این دانشگاه می‌شود و از هماهنگی امور برای برگزاری نشست خبر می‌دهد.
این میزبانی مشکوک و بدون هماهنگی چندان به مذاق اعضای هیئت موسی خوش نیامد و از سوی اکثریت تشکل‌ها با آن مخالفت شد. به این خاطر که اولا این تشکل سرخود و بدون هماهنگی با سایر اعضا در خواست نشست داده بود. دوما بعدا مشخص شد انجمن علوم پزشکی شیراز که دست خود را از امورات اتحادیه کوتاه می دید با فشار به این تشکل آنها را به دنبال برگزاری نشست فرستاده است تا در مقابل رای اکثریت کودتا کند. علی رغم همه ی این مسائل ما علاقه ای به دامن زدن به اختلافات نداشتیم لذا هیئت موسس اتحادیه با گذاشتن شروطی، با برگزاری این نشست در یزد موافقت کردند، اول انتخاب هیئت اجرایی نشست، و دوم انتشار لیست تشکل‌های دعوت شده. دو شرط بدیهی که لازمه‌ی برگزاری هر نشست تشکیلاتی است. اما پس از چند روز گفتگو و چانه زنی، انجمن علوم پزشکی یزد با هیچ کدام از این دو شرط  موافقت نکرد و پشت پرده‌ی این نشست مشکوک بر تشکل‌های هیئت موسس نمایان شد. لذا اعلام کردیم این نشست اتحادیه نیست و در آن شرکت نمی کنیم.

کدام انجمن ها در این نشست شرکت نکردند؟

سیزده تشکل از مجموع بیست تشکل عضو هیئت موسس، یعنی تشکل‌های دانشگاه‌های چمران اهواز، علوم پزشکی جندی شاپور، رازی کرمانشاه، باهنر شیراز، فسا، علوم پزشکی فسا، علوم پزشکی آبادان، علوم و فنون دریایی خرمشهر، اشراق بجنورد، علوم پزشکی لرستان، دانشکده‌ی فنی بوشهر، منابع طبیعی و کشاورزی گرگان و علوم پزشکی لار در نشست شرکت نکردند.

هفت انجمن شرکت کردند ؟

بله! البته از همین ۷ انجمن هم تعدادی به خاطر اینکه تصمیم به تحریم نشست در آخرین لحظات گرفته شد لذا با توجه به بعد مسافت آنها پس از حرکت مطلع شده بودند بنابرین حضور آنها تاییدی نبود. یکی از این ۷ انجمن هم که خود انجمن علوم پزشکی شیراز است که عملا عضو اخراجی ست. لذا نهایتا سه چهار انجمن از هیات موسس این اتحادیه به شکل تاییدی در این نشست شرکت کردند که دوتای از آنها هم میزبانان نشست بودند.

اما برگزار کنندگان ادعا کرده اند که ۲۱ تشکل در این نشست شرکت کرده اند!

خب این حرف مضحک است. رفتار این طیف در موارد متعددی باعث بی آبرویی مجموعه ما شده است. اگر ۲۱ تشکل دانشجویی در این نشست شرکت کرده اند چرا اسامی آنها را منتشر نمی کنند؟ قطعا این حرف دروغ است به فرض که درست هم باشد که نیست اعضای هیات موسس اتحادیه مشخص هستند مگر می شود یک شبه آن را تغییر داد.

بگذارید بگویم آنها چه کردند وقتی دیدند نشست تحریم شده است دوستان و مرتبطین خود و تعدادی تشکل از همه جا بی خبر و غیرعضو را با وعده هزینه های ایاب و ذهاب به یزد کشاندند و این ادعا ۲۱ تایی را مطرح کردند تا سعی کنند بازی باخته را به نفع خود به هم بزنند. اما اشتباه کردند آنها درواقع کار خود را یکسره کردند. برای همه آنهایی که شک داشتند قضیه مشخص شد.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بر خلاف نظر اکثریت اعضای هیئت موسس و با تکیه بر نهادهای امنیتی اقدام به برگزاری نشست نمود و گویا میزبان جلسه انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی شیراز بوده نه انجمن علوم پزشکی یزد!

ظاهرا اطلاعیه ای هم داده اند!

آنها اول ادعا کردند که روز بعد از نشست اطلاعیه ای با امضای اکثریت مطلق هیات موسس اتحادیه (۲۱ تشکل) منتشر می کنند. بعد که دیدند لاف مضحک بزرگی زدند نهایتا دو هفته بعد از نشست انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک متن مضحک و مجعولی را بدون امضا و با نام اتحادیه در یک کانال تلگرامی جعلی قرار داد. این متن واقعا آبروی این تشکل ها را برد! انبوهی از غلط املایی و نگارشی و تاریخی در متن وجود داشت. من نمیدانم چطور یک مجموعه با آن لاف بزرگی که زدند یک متن ساده چند خطی را نمی تواند بنویسد. بعدهم اعلام کرده اند دوتا از تشکل ها اخراج اند! یک عضو اخراجی چطور دو عضو دیگر را اخراج می کند؟ برای این میگویم این اطلاعیه جعلی یک شوخی مضحک بود. مجددا تاکید می‌کنم شورای عمومی این اتحادیه هرگونه ارتباط این نشست مشکوک با هیئت موسس این اتحادیه را رد کرده و قطعا با تشکل خاطی که برخلاف رای اکثریت قاطع شورای عمومی عمل نموده است نیز برخورد مقتضی خواهد کرد. همچنین هرگونه نامه‌نگاری یا اقدام رسانه‌ای که به نام اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان پیرو خط امام از این نشست خارج شود نیز باطل و مورد تایید این اتحادیه نخواهد بود.

برنامه شما برای آینده این مجموعه چیست ؟

اتحادیه ی انجمن های اسلامی دانشجویان پیرو خط امام با اهداف والا و تکیه بر یک گفتمان مشخص و به دور از محافظه کاری اعلام موجودیت کرده است در این چهارسال هم به جز مواردی که این حلقه نفوذی شیطنت کردند مانند بیانیه اعلام حمایت چند تشکل محدود از غلامی یا همین نشست یزد مابقی فعالیت های آن قابل دفاع و در راستای رسالت دانشجویی ش بوده است. در آینده هم انشاالله با قوت به فعالیت اصلاح طلبانه و گفتمانی خود ادامه می دهد. ما آماده همکاری با همه اعضای هستیم و به جز عنصر اخراجی یعنی انجمن علوم پزشکی شیراز که دیگر جایی در این مجموعه ندارد همه انجمن های عضو هیات موسس را صاحب نظر و رای می دانیم لذا این اتحادیه امروز با این جراحی مهمی که کرده است و یک عضو چرکین را کنار زده است بالنده تر از همیشه  به زودی فصل جدیدی از فعالیت های خودمان را با همکاری هم آغاز خواهیم کرد. چند تشکل جدید هم آماده پیوستن به این مجموعه هستند که با نظر بقیه اعضا آنها ها را هم اضافه خواهیم کرد. پیام ما برای همه فعالین دانشجویی از طیف های مختلف اتحاد و همکاری برای اهداف مشترک است.

::::

 

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

40 - 31 =