آقای سفیر

دروغ های ده سال قبل کیهان درباره وزیر امور خارجه

zarif (2)

در بهمن ماه سال 1380 بین من و آقای خرازی برای رفتن به نیویورک توافق صورت گرفت... ایشان بعدها مرا خواستند که به دیدارشان بروم صحبت‌های بسیار محبت‌آمیزی نیز با من داشتند. به من فرمودند که همان روز من به آقای حجازی گفتم که بهترین گزینه برای نیویورک شما هستید. همان روز که من با ایشان ملاقات کردم روزنامه کیهان در صفحه اول نوشته بود که گروهی در وزارت خارجه سعی می کنند ظریف را با استفاده از روش‌‌های دبیرخانه‌ای علی رغم مخالفت مقامات عالیه نظام به نیویورک بفرستند.