آل خلیفه

راشد الراشد یکی از نخبگان بحرینی:

قیام های مصر، تونس و بحرین، ثمره فرهنگ سازی امام خمینی است

rashed rashed

قیام‌های مصر، تونس، یمن و بحرین، نتیجه فرهنگ‌سازی امام خمینی است که با پیروزی انقلاب اسلامی، فرهنگ ضد استبدادی و قیام علیه حاکم ظالم رشد پیدا کرد. این حرکت از مساجد و صف‌های نماز جماعت و با پوشش‌های اسلامی شروع شد و این به معنی بیداری اسلامی حقیقی است و صرفا قیامی علیه دیکتاتورهای حاکم نیست.