آهستان

مواجهه‌ی متفاوت بهشتی و مصباح با شریعتی

Beheshti (1

در همین قضیه دکتر شریعتی، می‌بینیم که شهید مطهری یا آقای مصباح با حساسیت زیادی به شریعتی و آثار او نگاه می‌کردند (گاهی به دیده‌ی انحراف) در حالی که شهید بهشتی این دیدگاه را قبول نداشت. حال اگر ملاک ما برای قضاوت درباره شریعتی، حساسیت شهید مطهری باشد، آیا معنایش این است که شهید بهشتی، حساسیت دینی و مذهبی نداشته؟!

امید حسینی:

سفارشات دهگانه شهید بهشتی به انجمن های اسلامی

mobareze.ir - beheshti

شهید بهشتی شخصیتی معتدل و جامع‌الاطراف داشت. هم در عالم اندیشه و مبانی فکری و دینی متبحر بود و هم در عالم سیاست عملی. رفتار سیاسی او مصداقی روشن از سیاست‌ورزی خردمندانه بود که در سخت‌ترین شرایط توانست نیروهای انقلاب و حزب‌الله را از یک اقلیت ضعیف به اکثریت قوی تبدیل کند.