آیت‌الله جنتی

نگرانی آیت‌الله جنتی از ترکیب احتمالی مجلس خبرگان

عده‌ای در پی تصرف خبرگان و مجلس هستند

jannati

هاشمی تا سال ۸۹ عهده‌دار این سمت بود اما در این سال بود که پس از چالش‌ها و گمانه‌‌زنی‌های فراوان، هاشمی با این اظهارات که «اگر آقای مهدوی‌کنی حاضر باشند مسوولیت را بپذیرند نامزد نمی‌شوم تا از این طریق رفع اختلاف شود و این نهاد مقدس آسیبی نبیند، باز هم اگر ایشان نخواهند بیایند و دیگران بخواهند بیایند من همراهی می‌کنم» از رقابت کناره گرفت و میدان انتخابات را برای ریاست آیت‌الله مهدوی‌کنی خالی کرد