آیت‌الله سید محمد تقی خوانساری

امام خمینی و مراجع ثلاث

1_2222

اشتغال به تعلیم و تعلم حضرت امام را از اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی کشور باز نمی‌داشت. در همین زمان است که در پی انتشار جزوه‌اى با نام «اسرار هزار ساله» در قم که در آن به معتقدات شیعه و روحانیت و برخى از احکام فقهى توهین و حمله می‌شود، حضرت امام درس‌هاى خود را به مدت 2 ماه تعطیل کرده و پاسخى محکم و متین در دفاع از عقاید شیعه، نگاشتند و نام آن را کشف اسرار نهادند.