آیت‌الله شاه‌آبادی

در آیین اختتامیه هفتمین جشنواره یار و یادگار مطرح شد؛

فاطمه طباطبایی: یأس جامعه را به تباهی می کشاند

fateme tabatabaee

آیت الله شاه آبادی از قول امام معصوم می‌گوید که ظاهر و باطن هر کس باید با دوستش یکی باشد دیگر اینکه شهرت و جا افراد نظرما نسبت به او تغییر ندهد و هر چه در توان دارد از دوستش دریغ نکند و در نهایت دوستش را در سختی‌ها تنها نگذارد. اینها مراحل برادری است که آیت‌الله شاه‌آبادی ذکر می‌کند و ما دیدیم که امام اینها را تجسم را بخشید و در دوران مبارزه مشاهده شد